Biologisk mångfald

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter in Report

Abstract

Klimatförhållandena har stor betydelse för om en art kan ha livskraftiga populationer på en viss plats, både genom direkta effekter på organismerna, och indirekta effekter på andra arter i ekosystemet, det vill säga arter som den är beroende av, predatorer och konkurrenter.

Den biologiska mångfalden är viktig för ekosystemens förmåga att klara klimatförändringar.

Vårt användande av landskapet kan komma att anpassas till klimatförändringarna, och detta kan få stora effekter på den biologiska mångfalden, utöver de direkta klimateffekterna.

I Skåne är en viktig del av den biologiska mångfalden knuten till kusten, och förändringar av havsnivån är därför en viktig faktor för naturvårdsarbetet.

Klimatförändringarna skapar ett behov av spridningsvägar mellan habitat av rätt kvalitet. Detta är nödvändigt eftersom omvandlingen av det skånska landskapet lett till att de flesta arternas habitat har minskat, försämrats och blivit starkt fragmenterade.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Earth and Related Environmental Sciences

Keywords

  • klimatförändring, ekosystemtjänster, biologisk mångfald, ekosystem, klimatanpassning, Skåne, klimat
Original languageSwedish
Title of host publicationKlimatsäkrat Skåne
EditorsMarianne Hall, Emma Lund, Markku Rummukainen
PublisherCentrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
Pages81-90
Volume2
ISBN (Print)978-91-981577-4-1
Publication statusPublished - 2015
Publication categoryResearch

Publication series

Name
Volume2