Bokens rematerialisering i det digitala rummet : historiska spår och förlusten av titelspecifik materialitet.

Research output: Contribution to conferencePaper, not in proceeding

Abstract

Jag har tidigare behandlat det jag kallar kodexsimualtioner, d.v.s. sådana digitala böcker som gjorts blädderbara och som alltså simulerar kodexens fysiska särdrag. (Lundblad 2007) Jag vill i detta paper föra diskussionen av bokens och litteraturens materialitet i den digitala kulturen vidare genom att undersöka hur de meningsskapande uttryck som fogat sig till ett litterärt verk i form av olika utgåvors fysiska och formgivningsmässiga särdrag rematerialiseras, omskapas eller suddas ut i digitaliseringen av samma verk. Jag kommer också att diskutera vad den elektroniska hårdvaran gör med litteraturen och upplevelsen av den. Hårdvaran ersätter, tillsammans med mjukvaran, boken. Mjukvaran medierar det abstrakta verket, ungefär som tryckfärgen gjort tidigare. Den största skillnaden härvidlag är att varje enskilt verk genom digitaliseringen skiljs från sin specifika materialitet, den titelspecifika materialiteten, dokumentet, för att istället få dela materialitet med allt annat som medieras via datorn i fråga. Hanteringen av böcker och datorer skiljer sig åt, dock tycks vissa parametrar, peritextuella och formgivningsmässiga, bevaras och jag misstänker att det har med betydelsen av kroppens medverkan i den epistemologiska eller estetiska processen att göra. Att bläddra, exempelvis, skulle kunna betraktas som ett läsningens gränssnitt på kroppslig nivå. För rummet, de litterära verkens fysiska space, bokhyllan etc, bli skillnaden desto större eftersom detta fullständigt töms.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Cultural Studies

Keywords

  • digital materiality, digital materialitet, e-boken, papperböcker, bokhistoria, analoga böcker, digitala böcker, analog-digital, kodexsimuletion, kodex
Original languageSwedish
Publication statusUnpublished - 2012
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
EventDigital materialitet - Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Köpenhamns Universitet
Duration: 2012 Oct 5 → …

Conference

ConferenceDigital materialitet
Period2012/10/05 → …

Bibliographic note