Brister i en studie av domstolarnas bevisvärdering avseende mål om olaga hot och våldtäkt

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

I SvJT 2018 s. 327 presenterades en studie enligt vilken bevisning som är tillräcklig för en fällande dom i våldtäktsmål inte är tillräcklig för en fäll­ande dom i mål om olaga hot. Det finns dock flera problem med studien som sammantagna innebär att det inte finns stöd för påståendet att bevisning som uppfyller beviskravet i våldtäktsmål inte är tillräcklig i mål om olaga hot. Ett första problem är att de kriterier som har använts för att välja ut domar är otillräckliga för att utesluta att skillnader i andelen fällande domar beror på något annat än just brottstypen. Ett andra problem är att man vid tolkningen av resultatet inte har beaktat relevanta skäl för varför rätten har kommit fram till en friande eller fällande dom.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • Jurisprudence, Evidence, Rape, Quantitative method
Original languageSwedish
Pages (from-to)692-711
Number of pages19
JournalSvensk Juristtidning
Publication statusE-pub ahead of print - 2020 Jun 20
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo