BSAB och klassifikation för produktmodellering och design

Research output: Book/ReportReport

Abstract

BSAB 96 tillgodoser på ett fullgott sätt behoven vid utarbetande av en detaljerad beskrivning av byggnaden i samband med informationsöverföring från projektering till produktion. Utvecklingen av informationstekniken och strävan att etablera en gemensam IT-plattform vidgar behovet av gemensam terminologi och klassifikation till att omfatta samtliga skeden av bygg- och förvaltnings-processerna.
Det här redovisade arbetet har analyserat BSAB-systemets tabell för byggdelar med syfte att klarlägga hur den tillgodoser behovet av funktionsbaserad klassifikation av byggnadens delar i tidiga skeden av projekteringen och i förvaltningen. Analysen avser uppbyggnaden och omfattningen av tabellen samt olika tillämpningar i samband med CAD för projektering och informationssystem för förvaltning. De studerade tillämpningarna avser klassifikation av CAD-komponenter, benämning av CAD-lager och strukturering av objektbibliotek i informationssystem. Rapportens resultat skall ligga till grund för fortsatt utveckling av BSAB-systemet.
Rapporten rekommenderar en översyn och komplettering av BSAB-systemet för följande behov:
1) funktionellt bestämda delar för översiktlig funktionell redovisning av byggnadens delar, inklusive system som i senare skeden kan uppdelas i byggdelar,
2) funktionellt bestämda delar för detaljerad funktionell redovisning av byggnadens delar i tidiga skeden och i förvaltningsskedet
3) funktionellt bestämda delar för komplettering av byggdelstabellen med delar som idag endast finns som produktionsresultat men som i praktiken utnyttjas för funktionell redovisning.

Details

Authors
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Civil Engineering

Keywords

  • BSAB, byggklassifikation, produktmodellering
Original languageSwedish
PublisherAB Svensk Byggtjänst
Number of pages39
Publication statusPublished - 2001
Publication categoryResearch

Total downloads

No data available