Bygdevägar på landsbygd och genom mindre samhällen: Analyser av trafikantbeteende

Research output: Book/ReportReport

Abstract

På en väg med utformningen bygdeväg samsas motorfordon från båda riktningarna om en smalare körbana på ca 3-3.5m och på ömse sidor finns en bredare vägren. Syftet är att öka gåendes och cyklandes tillgänglighet genom att ge dem ett ”eget” utrymme dvs på vägrenen. LTH:s del i projektet och syftet med denna rapport är att undersöka trafiksäkerhetseffekterna av utformningstypen bygdeväg. Två teststräckor, en inom tätort och en utanför tätort, videofilmades före respektive efter ombyggnad. Utifrån filmat material analyserades trafikanters beteenden och interaktioner. Resultaten visar på en ökad kanalisering av både motorfordons- och cykelflödena, vilket kan tolkas som att de oskyddade trafikanterna har fått en tydligare definierad plats att befinna sig på i vägrummet. Resultaten visar emellertid också att motorfordonens hastighetsreduktion är försumbar såväl generellt som vid interaktion med cyklande. Innan vägtypen bygdeväg införs på bredare front i Sverige, krävs kompletterande hastighetsdämpande åtgärder för att öka trafiksäkerheten.

Details

Authors
Organisations
External organisations
  • Trafkon AB
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Engineering and Technology
  • Transport Systems and Logistics

Keywords

Original languageSwedish
Commissioning bodySwedish Transport Administration
Number of pages57
Publication statusPublished - 2018 Mar 13
Publication categoryResearch

Total downloads

No data available