Civilrätten som kraftkälla för hållbar utveckling

Research output: Contribution to specialist publication or newspaperSpecialist publication article

Abstract

Klineterna vänder sig knappast till sina advokater för att få veta vad de inte får göra, utan för att få klart för sig hur de ska göra det de vill göra. I en tid när allt fler och allt starkare mänskliga viljor gör sig gällande för att främja utvecklingen av hållbara samhällen, kan den förutseende advokaten stärka sin roll som klientens bästa rådgivare. Till de instrument som står advokaterna till buds för att ge stöd åt hållbarhetsarbete bland företag, organisationer, yrkesmänniskor och privatpersoner hör, förutom processuella rättsmedel, bolagsordningar, testamenten, avtal, arbetsordningar, emissionsprospekt, fusionsplaner och andra betydelsebärande styrmedel med rättslig verkan. Det som krävs är tankeprocesser, lyhördhet och kreativitet, snarare än vanemässigt bruk av färdiga standardlösningar. I artikeln presenteras tre exempel som illustrerar betydelsen av civilrättsliga funktioner i förhållande till hållbarhetsnormer av det slag som återspeglas i FNs Agenda 2030. Exemplen rör processrättens kraft, funktionella avtalskonstruktioner och styrning genom stadgar eller bolagsordning.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law and Society

Keywords

Original languageSwedish
Pages46-50
Number of pages5
Specialist publication or newspaperAdvokaten. Tidskrift för Sveriges advokatsamfund
Publication statusPublished - 2019 Apr
Publication categoryResearch