Compensating for National Socialist Injustice and Indemnifying Jewish Victims: Kompensacija už nacionalsocialistinį neteisingumą ir žalos atlyginimas žydų aukoms

Research output: Other contributionMiscellaneous

Abstract

Bidraget beskriver den folkrättsliga utveckling som - vid sidan om traditionell folkrätt avseende reparationer och ersättning för krigsskador - leder till utveckling av system för storskalig ersättning för brott begångna av den nationalsocialistiska regimen mot judar i Tyskland och i de av Tyskland ockuperade områdena. Om begreppet "Nürnbergrättegångarna" står för en folkrättslig utveckling som leder till att personer som begått grövre krigsförbrytelser lagförs med hjälp av internationell straffrätt, så markerar begreppet "Luxemburgavtalen" (undertecknade den 10 september 1952)
- dels ett folkrättsligt erkännande av offrens rätt till individuell ersättning för dessa brott enligt regler som tillgodoser ett anpassat och i förekommande fall utvidgat ersättningsbehov,
- dels den folkrättsliga friheten att komma överens om globalersättning till folkrättssubjekt såsom Staten Israel, även om dessa inte existerade som folkrättssubjekt vid den tidpunkt då förintelsebrotten eller de olagliga handlingarna begicks samt
- dels den folkrättsliga lämpligheten av att skapa en icke-statlig organisation såsom Jewish Claims Conference, vilken förhandlar om ersättningsutbetalningar och medel till stöd för offer för nationalsocialism och om återlämnande och ersättning för förlust av judisk egendom.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • Public international law
Translated title of the contributionErsättning för nationalsocialistiska brott och gottgörelse till judiska offer av Förintelsen
Original languageEnglish
Number of pages39
Publication statusPublished - 2019 Dec 2
Publication categoryResearch