Dagens astma- och KOL-terapi har glömt perifer bronkrelaxation. De små luftvägarna spelar en nyckelroll

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Små luftvägar med inre diameter <2 mm utpekas som den viktigaste lokalen för inflammation och vävnadsomvandling
vid folksjukdomarna KOL och astma. Eftersom de många små luftvägarnas sammanlagda bidrag till totala respiratoriska luftvägsmotståndet är relativt litet, upptäcks förändringarna här dessvärre först när sjukdomen nått avancerat stadium. Behovet av experimentella och kliniska metoder att studera små luftvägar för att öka förståelse, förbättra diagnostik samt upptäcka och utvärdera
behandlingsalternativ är erkänt stort. I internationell litteratur har emellertid det nyvaknade intresset för små luftvägar fått exklusiv inriktning på inflammations-
och vävnadsomvandlingsprocesser, medan glattmuskeleffekter mer eller mindre glömts bort. Eftersom våra små luftvägar
är bl a de mest muskulära, de mest känsliga för kontraktila
mediatorer och kanske de minst känsliga för vanliga
bronkdilaterare, bör betydelsen av glattmuskelsammandragning i de små luftvägarna
uppmärksammas både som okontrollerad patogenetisk
mekanism och som »nytt« farmakologiskt mål.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Pharmacology and Toxicology
  • Medicinal Chemistry
Translated title of the contributionCurrent treatment of asthma and COPD has forgotten the peripheral bronchial relaxation. The small airways play a key role
Original languageSwedish
Pages (from-to)2589-2590
JournalLäkartidningen
Volume104
Issue number37
Publication statusPublished - 2007
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes