DATAEKONOMIER: Om plattformar, tredjepartsaktörer och behovet av transparens på digitala marknader

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Mycket av den digitala datainsamlingen av personers information sker utan att konsumenterna är medvetna om det eller ens har någon praktisk möjlighet att påverka. Detta får direkta konsekvenser för konkurrensens förutsättningar, men aktualiserar också frågan om hur dataskydd, konkurrens och det bredare konsumentskyddet förhåller sig till varandra och, i förlängningen hur de olika tillsynsmyndigheterna kunde bättre positionera sig.

I ljuset av pågående regleringsdiskussioner i både Europa och USA kring digitala plattformars konkurrenspåverkan syftar denna studie till att öka kunskapen om vilken roll individers data – inklusive personuppgifter – spelar på digitala och digitaliserade marknader.

Studien inkluderar en begreppsdiskussion baserad på en genomgång av både mångfacetterad och kritisk litteratur om hur man kan förstå de dataekonomier som involverar digitala plattformar. Plattformarna och den marknadslogik de representerar kan förstås på flera sätt, och i denna rapport diskuteras begrepp som datafiering, skalbarhet, artificiell intelligens (AI), digitala ekosystem och transparensfrågor.

Utöver begreppsdiskussionerna redovisas två empiriska studier, som även kompletteras av en bibliometrisk analys över områdets forskningslitteratur:
1.) en kartläggning av närvarande tredjepartsspårare, det vill säga så kallade kakor (eller cookies), på ett urval av för den svenska marknaden relevanta hemsidor inom fem sektorer (mediehus, handel/retail, bank/försäkring, offentlig sektor, vård/hälsa);
2.) resultat från webbspårningsstudien användes i intervjuer med fyra digitala fokusgrupper om 10–12 deltagare i varje.

Rapporten rekommenderar att tredjepartsproblematiken och datahandlande marknader bör ägnas mer uppmärksamhet eftersom det både från ett individ- och företagsperspektiv är en icke-transparent praktik. Dvs., det finns ett behöva av att stimulera transparens i dataekonomierna.

Mycket talar för att dataekonomier och kommersiella plattformsaktörers dominans föranleder ett ökat samverkansbehov mellan tillsynsmyndigheter som Datainspektionen, Konsumentverket och Konkurrensverket.

Details

Authors
Organisations
External organisations
  • Dataskydd.net
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Other Civil Engineering

Keywords

Original languageSwedish
PublisherKonkurrensverket
Number of pages136
Publication statusPublished - 2020 Nov 11
Publication categoryResearch
EventWebbinarium: Integritet, konsumentskydd och konkurrens i det datadrivna samhället - Datainspektionen, Konkurrensverket, Konsumentverket, Internet, Sweden
Duration: 2020 Nov 122020 Nov 12
https://www.datainspektionen.se/utbildningar/webbinarium-12nov/

Publication series

Name
ISSN (Electronic)1652-8069

Total downloads

No data available

Related research output

Stefan Larsson, Anders Jensen-Urstad & Fredrik Heintz, 2021, (Submitted) In : Critical Analysis of Law.

Research output: Contribution to journalArticle

View all (1)

Related projects

Stefan Larsson, Fredrik Heintz, Katarzyna Söderlund & Prahalad Kashyap Haresamudram

2020/01/012024/12/31

Project: ResearchInterdisciplinary research

Stefan Larsson

The Swedish Retail and Wholesale Council (Handelsrådet)

2018/09/012021/03/31

Project: ResearchCollaboration with industry

View all (2)

Related activities

Larsson, S. (Keynote/plenary speaker)
2020 Nov 12

Activity: Talk or presentationInvited talk

Larsson, S. (Member of programme committee)
2020 Oct 15

Activity: Participating in or organising an eventOrganisation of public lecture/debate/seminar

Larsson, S. (Keynote/plenary speaker)
2020 Oct 6

Activity: Talk or presentationInvited talk

View all (3)