DATAEKONOMIER: Om plattformar, tredjepartsaktörer och behovet av transparens på digitala marknader

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{9eb9bdc8c25d46eda39ac6e99d35a6e8,
title = "DATAEKONOMIER: Om plattformar, tredjepartsakt{\"o}rer och behovet av transparens p{\aa} digitala marknader",
abstract = "Mycket av den digitala datainsamlingen av personers information sker utan att konsumenterna {\"a}r medvetna om det eller ens har n{\aa}gon praktisk m{\"o}jlighet att p{\aa}verka. Detta f{\aa}r direkta konsekvenser f{\"o}r konkurrensens f{\"o}ruts{\"a}ttningar, men aktualiserar ocks{\aa} fr{\aa}gan om hur dataskydd, konkurrens och det bredare konsumentskyddet f{\"o}rh{\aa}ller sig till varandra och, i f{\"o}rl{\"a}ngningen hur de olika tillsynsmyndigheterna kunde b{\"a}ttre positionera sig.I ljuset av p{\aa}g{\aa}ende regleringsdiskussioner i b{\aa}de Europa och USA kring digitala plattformars konkurrensp{\aa}verkan syftar denna studie till att {\"o}ka kunskapen om vilken roll individers data – inklusive personuppgifter – spelar p{\aa} digitala och digitaliserade marknader.Studien inkluderar en begreppsdiskussion baserad p{\aa} en genomg{\aa}ng av b{\aa}de m{\aa}ngfacetterad och kritisk litteratur om hur man kan f{\"o}rst{\aa} de dataekonomier som involverar digitala plattformar. Plattformarna och den marknadslogik de representerar kan f{\"o}rst{\aa}s p{\aa} flera s{\"a}tt, och i denna rapport diskuteras begrepp som datafiering, skalbarhet, artificiell intelligens (AI), digitala ekosystem och transparensfr{\aa}gor.Ut{\"o}ver begreppsdiskussionerna redovisas tv{\aa} empiriska studier, som {\"a}ven kompletteras av en bibliometrisk analys {\"o}ver omr{\aa}dets forskningslitteratur:1.) en kartl{\"a}ggning av n{\"a}rvarande tredjepartssp{\aa}rare, det vill s{\"a}ga s{\aa} kallade kakor (eller cookies), p{\aa} ett urval av f{\"o}r den svenska marknaden relevanta hemsidor inom fem sektorer (mediehus, handel/retail, bank/f{\"o}rs{\"a}kring, offentlig sektor, v{\aa}rd/h{\"a}lsa);2.) resultat fr{\aa}n webbsp{\aa}rningsstudien anv{\"a}ndes i intervjuer med fyra digitala fokusgrupper om 10–12 deltagare i varje. Rapporten rekommenderar att tredjepartsproblematiken och datahandlande marknader b{\"o}r {\"a}gnas mer uppm{\"a}rksamhet eftersom det b{\aa}de fr{\aa}n ett individ- och f{\"o}retagsperspektiv {\"a}r en icke-transparent praktik. Dvs., det finns ett beh{\"o}va av att stimulera transparens i dataekonomierna. Mycket talar f{\"o}r att dataekonomier och kommersiella plattformsakt{\"o}rers dominans f{\"o}ranleder ett {\"o}kat samverkansbehov mellan tillsynsmyndigheter som Datainspektionen, Konsumentverket och Konkurrensverket.",
keywords = "dataekonomier, digitala plattformar, tredjepartsakt{\"o}rer, tredjepartssp{\aa}rning, cookies, konsumenters medvetenhet, brist p{\aa} transparens, konkurrens, AI, algortimer, kommersiella datapraktiker, data och v{\"a}rde",
author = "Stefan Larsson and Fredrik {\AA}str{\"o}m and Anders Jensen-Urstad",
note = "Stefan Larsson {\"a}r docent i teknik och social f{\"o}r{\"a}ndring vid institutionen f{\"o}r teknik och samh{\"a}lle p{\aa} LTH, Lunds universitet d{\"a}r han leder en forskargrupp inriktad mot digitalisering, datadrivna marknader och AI, med fokus p{\aa} tillit, transparens och ansvar. Han {\"a}r jurist och disputerad i s{\aa}v{\"a}l r{\"a}ttssociologi som i fysisk planering.; Webbinarium: Integritet, konsumentskydd och konkurrens i det datadrivna samh{\"a}llet ; Conference date: 12-11-2020 Through 12-11-2020",
year = "2020",
month = nov,
day = "11",
language = "svenska",
publisher = "Konkurrensverket",
url = "https://www.datainspektionen.se/utbildningar/webbinarium-12nov/",

}