Den administrativa hållningen - En tidstypisk orientering bland samordnare i ungdomsvårdens projektvärld?

Research output: Working paper

Abstract

Organisatoriska former av en formaliserad, administrativ karaktär ter sig nästan ofrånkomliga i dagens ”projektvärld” (Sahlin, 1996, Sulkunen, 2007). Referensgrupper och arbetsgrupper utgör i allmänhet, en överbyggnad. Till denna hör också krav på dokumentation och planer: en vid variation av byråkratiska formulär. I det här utvärderade projektet, en vårdkedja inom ungdomsvården, karakteriserades även de mer verksamhetsnära aktiviteterna bland de anställda samordnarna, av en administrativ hållning. Det är denna hållning – som knappast var given i projektets ursprungliga ritningar – som undersökas. Orienteringen mot en byråkratisk och administrativ verklighet i form av möten, dokument, andra professionella, språkbruk mm. kan återspegla en generell tendens, då det inte enbart återfinns i detta rapporterade fall. Även andra forskare rapporterar en liknande ansatser bland de närbyråkrater de studerat: klienterna försvinner i en diskursiv skugga i det insamlade materialet.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • ungdomsvård, samordnare, socialtjänst, ungdomshem, administration, byråkrati, möten, dokument
Original languageSwedish
Number of pages44
Publication statusUnpublished - 2009
Publication categoryResearch

Total downloads

No data available