Den internationella privaträtten ömsar skinn och blir en europeisk processrätt

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Den nationella IP-rätten lever därför en tynande tillvaro, vilket också märktes när IP-specialister möttes i Nätverket för Europarätts regi i Lund i juni 2010. En del av inläggen behandlas i detta nummer av ERT. Specialisterna är inte längre rena IP-rättare, utan kompletterar sitt IP-rättsliga kollisionsintresse med andra specialområden som t.ex. konstitutionell rätt, komparativ rätt, familjerätt, konsumenträtt, kontraktsrätt, immaterialrätt och obeståndsrätt. Intresset lyfts från den svensk/nordiska IP-nivån till en europeisk processrättslig nivå, som i framtiden kommer att ge anvisningar för hur såväl interna EU-kol lisioner som kollisioner med rättsregler i tredje land ska lösas. När ordföranden drog så drastiska slutsatser log dock deltagarna och menade att de nationella reglerna nog har många mil kvar i benen.
*

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law

Keywords

  • internationell privaträtt, EU processrätt, EU-rätt, EU law, private international law
Original languageSwedish
Pages (from-to)657
JournalEuroparättslig tidskrift
Issue number4
Publication statusPublished - 2010
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes

Total downloads

No data available