Den kommunikativa organisationen – slutrapport

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{8e9166bfd8d04d6e88e745112f313d1a,
title = "Den kommunikativa organisationen – slutrapport",
abstract = "Den kommunikativa organisationen – v{\aa}r definitionEn kommunikativ organisation har st{\"a}ndigt kommunikation p{\aa} agendan. Det finns i organisationen en utbredd f{\"o}rst{\aa}else f{\"o}r att kommunikation {\"a}r en f{\"o}ruts{\"a}ttning f{\"o}r en organisations existens, m{\aa}luppfyllelse och framg{\aa}ng. Ett genomt{\"a}nkt och v{\"a}lfungerande kommunikationssystem {\"a}r grundl{\"a}ggande. I den kommunikativa organisationen v{\"a}rdes{\"a}tts olika r{\"o}ster och det existerar ett aktivt lyssnande f{\"o}r att organisationen ska kunna utvecklas, anpassas till f{\"o}r{\"a}ndringar och leda utvecklingen. Dialogen v{\"a}rdes{\"a}tts som ett medel f{\"o}r att uppn{\aa} tillr{\"a}cklig {\"o}msesidig f{\"o}rst{\aa}else f{\"o}ratt kunna handla klokt. Chefer och medarbetare har kommunikativ kompetens och tar ansvar f{\"o}r kommunikationen. Organisationskulturen ligger i linje med organisationensverksamhetsm{\aa}l och {\"a}r ett st{\"o}d f{\"o}r medarbetarna i deras kommunikativa uppdrag. Kommunikat{\"o}rerna {\"a}r kommunikationsexperter, omv{\"a}rldsanalytiker och driver utvecklingen av organisationens kommunikation.Sju steg mot den kommunikativaorganisationen1. Utveckla synen p{\aa} kommunikation.2. Ompr{\"o}va v{\"a}rdeskapande, m{\aa}l och m{\"a}tning.3. Reflektera {\"o}ver kommunikat{\"o}rers kompetens, placering och uppdrag.4. Skapa ett {\"o}ppet kommunikationsklimat som skapar tillit.5. S{\"a}tt ledningens kommunikation p{\aa} kartan.6. Hj{\"a}lp chefer i deras roll som meningsskapare – skapa en modernare intern kommunikation.7. St{\"o}tta medarbetarna i deras kommunikativa uppdrag.",
author = "Mats Heide and Charlotte Simonsson and Howard Nothhaft and Rickard Andersson and {von Platen}, Sara",
year = "2019",
month = "2",
day = "12",
language = "svenska",
isbn = "978-91-519-0404-7",
publisher = "Sveriges Kommunikat{\"o}rer",

}