Den postpolitiska eran?

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

De senaste decenniernas samhällsvetenskapliga debatt har kretsat kring föreställningen att det skett ett epokgörande
skifte. Industrisamhället har övergått i ett postindustriellt samhälle och moderniteten har ersatts av ett postmodernt tillstånd. Postmodernismen har ansetts markera ett slut för alla stora berättelser, ideologier och politiska projekt om emancipation. Denna era har på
så sätt också kommit att markera ett slut för politiken, så som vi känner den.

Details

Authors
External organisations
  • External Organization - Unknown
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law
  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • sociologi, postpolitik, postmodernitet, politik, modernitet
Original languageSwedish
Pages (from-to)8-14
JournalFronesis
Issue number19-20
Publication statusPublished - 2005
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo
Externally publishedYes

Total downloads

No data available