Den svårfångade konsten: Om Arthur Dantos konstfilosofi och syn på estetiken

Research output: Contribution to journalArticle