Den svenska partsmodellen – facket, arbetsgivarna och lönebildningen

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Bibtex

@inbook{1354b409e54e484da3fff70524a513bb,
title = "Den svenska partsmodellen – facket, arbetsgivarna och l{\"o}nebildningen",
keywords = "partsmodellen, fackf{\"o}rening, fackf{\"o}rbund, svenska modellen, industrial relations, arbetare, tj{\"a}nstem{\"a}n, LO, TCO, Saco, l{\"o}nebildning, f{\"o}rhandlingar, kollektivavtal, arbetsgivare, globalisering, segregering, klass, k{\"o}n",
author = "Anders Kjellberg",
note = "Det h{\"a}r {\"a}r en grundbok om arbetslivet, en bok om arbete, organisation, personal och ledning. Den ger en gedigen baskunskap och samtidigt sj{\"a}lvst{\"a}ndiga perspektiv att diskutera i seminarier och bland samh{\"a}llsintresserade. I grunden finns fr{\aa}gan: Hur ser dagens tendenser i arbetsliv och ekonomi ut, och vad betyder de f{\"o}r arbetets kvalitet och mening, f{\"o}r h{\"a}lsa, inflytande, och maktrelationer p{\aa} arbetsmarknaden? Tjugosju forskare fr{\aa}n en rad universitet och h{\"o}gskolor och fr{\aa}n olika {\"a}mnen har samarbetat f{\"o}r att skapa en helhetsbild, som {\"a}r b{\aa}de perspektivrik och sammanh{\"a}ngande. Teman som produktiv v{\"a}lf{\"a}rd och solidarisk individualism lyfts fram, liksom demokrati och utvecklande arbeten. Arbete & v{\"a}lf{\"a}rd ger en empiriskt och teoretiskt grundad bild av det svenska arbetslivet, med historiska och internationella utblickar. Managementstrategier presenteras, och framf{\"o}r allt vad de betyder i m{\"a}nniskors arbete och liv. Boken {\"a}r f{\"o}rankrad i s{\aa}v{\"a}l arbetsorganisation och arbetsplatser, som i ekonomi och arbetsmarknad i stort. Den svenska modell, som s{\"o}kt f{\"o}rena v{\"a}rdighet i arbetslivet med v{\"a}lf{\"a}rd och konkurrenskraft, har ifr{\aa}gasatts och transformerats. Vi fr{\aa}gar oss nu: Hur robust {\"a}r denna ”svenska modell” under tryck av globalisering och digitalisering? ",
year = "2019",
month = feb,
day = "12",
language = "svenska",
isbn = "9789144116310",
pages = "119--148",
editor = "{\AA}ke Sandberg",
booktitle = "Arbete & V{\"a}lf{\"a}rd",
publisher = "Studentlitteratur AB",

}