Den välreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{c4a6a84aad2545e6bae977574556e842,
title = "Den v{\"a}lreglerade friheten: att konstruera det lekande barnet",
abstract = "Popular Abstract in Swedish Barns lek {\"a}r ett v{\"a}l beforskat omr{\aa}de d{\"a}r forskare till exempel f{\"o}rs{\"o}kt f{\"o}rst{\aa} lek som f{\"o}reteelse, studerat lekens betydelse f{\"o}r l{\"a}rande, arbetat fram metoder f{\"o}r lekpedagogik eller studerat lek s{\aa} som den framst{\aa}r f{\"o}r barnen. I denna studie av lek i f{\"o}rskolan fokuseras den styrning som {\"a}ger rum i leken. Det teoretiska perspektivet utg{\"o}rs av Foucaults maktanalys. Utg{\aa}ngspunkten i Foucaults analys {\"a}r att v{\aa}rt moderna samh{\"a}lle styrs p{\aa} ett s{\"a}tt som inkluderar maktf{\"o}rh{\aa}llanden. Det {\"a}r en styrning som formar och reglerar m{\"a}nniskors handlingar och som bidrar till att skapa m{\"a}nniskor som av egen kraft sj{\"a}lva v{\"a}ljer att vara produktiva och nyttiga medborgare. I studien studeras den styrning som formar och reglerar barnens handlingar i leken. Unders{\"o}kningen {\"a}r utf{\"o}rd i fyra barngrupper p{\aa} tre f{\"o}rskolor d{\"a}r i huvudsak barn mellan fyra och sex {\aa}r deltar. Det empiriska materialet best{\aa}r av transkriberade videoobservationer av lek. Lek anses generellt sett vara barns fria uttrycksmedel. I studien argumenterar dock f{\"o}r att leken {\"a}r v{\"a}l reglerad i syfte att bidra till att skapa ett framtida barn med vissa framtida kompetenser. Det som blir f{\"o}rem{\aa}l f{\"o}r styrning kan delas in i tre teman; att barn leker, vad barn leker och hur barn leker. I vart och ett av dessa teman styrs barnen bort fr{\aa}n n{\aa}got som inte {\"a}r {\"o}nskv{\"a}rt mot n{\aa}got annat som uppfattas som positivt. Lekinneh{\aa}ll och lekhandlingar kategoriseras som mer eller mindre {\"o}nskv{\"a}rda. Denna bed{\"o}mning g{\"o}rs utifr{\aa}n det som anses vara normalt. Lekar som avviker normaliseras av pedagogerna, det vill s{\"a}ga p{\aa}verkas att anpassa sig efter g{\"a}llande norm. Allt detta sker i framtidens namn p{\aa} s{\aa} s{\"a}tt att bland alla egenskaper och f{\"o}rm{\aa}gor som leken skulle kunna bidra med lyfts vissa fram, de som anses viktiga i den framtida m{\"a}nniskans liv och det samh{\"a}lle hon kommer att leva i. I studien synligg{\"o}rs den styrning som f{\"o}rekommer i leken. Det som inte syns {\"a}r om{\"o}jligt att ta st{\"a}llning till och f{\"o}rh{\aa}lla sig till. Det {\"a}r genom att synligg{\"o}ra styrningen i leken, granska vad som styr oss och reflektera {\"o}ver hur makten anv{\"a}nds, som vi ges m{\"o}jlighet att analysera vad som dikterar v{\aa}rt s{\"a}tt att normalisera och kategorisera barn och lek.",
keywords = "play, Pedagogy, pre-school, child, childhood, power, governmentality, Pedagogy and didactics, Pedagogik, didaktik",
author = "Charlotte Tullgren",
note = "Defence details Date: 2004-02-06 Time: 10:15 Place: H{\"o}gskolan Kristianstad, room 7-318. External reviewer(s) Name: Kr{\"u}ger, Thorolf Title: [unknown] Affiliation: [unknown] ---",
year = "2004",
language = "svenska",
isbn = "91-85042-07-2",
publisher = "L{\"a}rarutbildningen, Malm{\"o} h{\"o}gskola",
school = "Pedagogik",

}