Det dånar uti rättens krater

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Begreppen "lag" och "ordning" tycks betinga varandra. Lagen kan sägas vara garanten för ordningens upprätthållande, ett slags juridisk kodifiering av samhällets ordningsskapande
föresatser. Men omvänt förutsätter lagen en ordning. Det måste finnas legitima institutioner med auktoritet att stifta och upprätthålla lagarna. Regler kan inte tillämpas på kaos, och under de senaste åren har man i debatten om globaliseringen mycket riktigt talat om att en ny världsordning håller på att formas. Nya institutioner, lagar och regleringsformer växer fram för att understödja en global kapitalism. Samtidigt har de världspolitiska händelserna efter den 11 september 2001 påskyndat en redan befintlig omvandling av andra former av globala regelverk,
främst folkrätten, och även kommit att utmana centrala egenskaper hos rättsstaten. Såväl nationalstatens suveränitet som medborgarskapets värde tycks ha devalverats, och ersatts av vad som förefaller vara ett rättsligt vakuum.

Details

Authors
External organisations
  • External Organization - Unknown
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law
  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • juridik, rättsvetenskap, folkrätt, sociologi, sociologiska institutionen, statskunskap, samhällsvetenskap, demokrati, sociala rörelser, mänskliga rättigheter, vänstern, politisk filosofi, rättigheter, terroristbekämpning, politik
Original languageSwedish
Pages (from-to)6-14
JournalFronesis
Issue number14-15
Publication statusPublished - 2004
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo
Externally publishedYes

Total downloads

No data available