Det förflutna är ett främmande land: Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{cca6262eb20949b6816dc52a8c765d33,
title = "Det f{\"o}rflutna {\"a}r ett fr{\"a}mmande land: Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokument{\"a}rfilm",
abstract = "I samband med det forna Jugoslaviens uppl{\"o}sning, under och efter de krig som kom att dominera mediebilder av omr{\aa}det, har det gjorts dokument{\"a}rfilmer som p{\aa} olika s{\"a}tt ber{\"o}rt det tragiska efterspelet av Josip Broz Titos och landets d{\"o}d. Jugoslaviens kollaps var en historisk h{\"a}ndelse av stor betydelse f{\"o}r de individer och det kollektiv som utgjorde landet, men ocks{\aa} f{\"o}r regionen, f{\"o}r Europa och v{\"a}rlden. Olika ber{\"a}ttelser och f{\"o}rklaringar om hur landet fallit s{\"o}nder har sedan dess dominerat filmrepresentationer av det f{\"o}rflutna. M{\aa}nga var de filmer vars avsikt var att klarg{\"o}ra och p{\aa} mer eller mindre didaktiska s{\"a}tt f{\"o}rklara landets uppl{\"o}sning och de efterf{\"o}ljande krigen. Trots m{\"a}ngden postjugoslaviska dokument{\"a}rfilmer, har mer ing{\aa}ende analyser av dessa s{\"a}llan hittat sin plats i akademiska studier.Det f{\"o}rflutna {\"a}r ett fr{\"a}mmande land analyserar filmrepresentationer av Jugoslavien och Josip Broz Tito. Tematiskt ber{\"o}rs medierade minnen och minneskonflikter av Tito och landet. Studien unders{\"o}ker huruvida de utvalda filmernas syn p{\aa} det f{\"o}rflutna {\"o}verensst{\"a}mmer eller {\"a}r i konflikt med r{\aa}dande ideologiska skiftningar efter kommunismens fall.Avhandlingen tar upp filmrepresentationer av Jugoslavien och Josip Broz Tito, landets president, tillika diktator, mellan 1945 och 1980. Tematiskt ber{\"o}rs medierade minnen av Tito och landet. Den centrala fr{\aa}gan {\"a}r hur och varf{\"o}r vissa audiovisuella minnen gestaltas p{\aa} olika vis. {\"A}ven om historia och historieskrivning utg{\"o}r viktiga komponenter i avhandlingen, kommer koncentrationen snarare att ligga p{\aa} medierade minnen och minneskonflikter som uppst{\aa}tt efter Jugoslaviens s{\"o}nderfall. Rent konkret analyseras filmernas teman och stilgrepp f{\"o}r att f{\"o}rs{\"o}ka uttyda hur deras form kan kopplas till inneh{\aa}ll. Olika minnesstrategier kartl{\"a}ggs med hj{\"a}lp av stilm{\"a}ssiga och tematiska filmanalyser. Avhandlingen f{\"o}rs{\"o}ker reda ut huruvida de utvalda filmers syn p{\aa} det f{\"o}rflutna {\"o}verensst{\"a}mmer eller {\"a}r i konflikt med r{\aa}dande ideologiska skiftningar efter kommunismens fall.Avsikten med studien {\"a}r att nyansera och kritiskt granska parallella minnessp{\aa}r i en region som saknar en enhetlig syn p{\aa} det f{\"o}rflutna.",
keywords = "film, Jugoslavien, Josip Broz Tito, film och minne, filmteori, Nationalism",
author = "Sanjin Pejkovic",
note = "Defence details Date: 2019-02-09 Time: 10:15 Place: H{\"o}rsalen, Spr{\aa}k- och litteraturcentrum, Helgonabacken 12, Lund External reviewer(s) Name: Sundholm, John Title: professor Affiliation: Stockholms universitet ---",
year = "2019",
month = feb,
day = "9",
language = "svenska",
isbn = " 978-91-88899-15-6",
series = "Critica Litterarum Lundensis",
publisher = "Lund University, Faculties of Humanities and Theology",
number = "17",

}