Det klyvbara ämnet: Diskursiva ordningar i svensk kärnkraftspolitik 1972­-1980

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{6fcbd057e24e4770848668199fb99b17,
title = "Det klyvbara {\"a}mnet: Diskursiva ordningar i svensk k{\"a}rnkraftspolitik 1972­-1980",
abstract = "Popular AbstractSveriges f{\"o}rsta stora k{\"a}rnkraftsreaktor togs i bruk 1972. Samma {\aa}r kom k{\"a}rnkraften att f{\"o}r f{\"o}rsta g{\aa}ngen p{\aa} allvar ifr{\aa}gas{\"a}ttas i den svenska riksdagen. Under loppet av ett par {\aa}r f{\"o}rvandlades k{\"a}rnkraftsfr{\aa}gan till den nutida svenska politikens kanske mest kontroversiella och omdebatterade fr{\aa}ga. I denna avhandling analyseras den riksdagspolitiska debatten om k{\"a}rnkraften mellan {\aa}ren 1972­1980, s{\aa}som denna dokumenterats i propositioner, motioner, utskottsutl{\aa}tanden och kammardebatter. S{\"a}rskild vikt f{\"a}sts vid hur olika diskursiva ordningar i denna debatt kom att reglera den politiska argumentationen med avseende p{\aa} vad som kunde s{\"a}gas, av vem detta kunde s{\"a}gas samt hur detta kunde s{\"a}gas. Vilka problem och l{\"o}sningsmodeller fick politiskt genomslag och vilka fick det inte? Vilka akt{\"o}rer kom till tals och vilka gjorde det inte? Hur kom k{\"a}rnkraften att relateras till, eller avsk{\"a}rmas fr{\aa}n ett vidare menings- och v{\"a}rdesammanhang best{\aa}ende av mer {\"o}vergripande fr{\aa}gor om samh{\"a}llsutveckling, demokrati, milj{\"o} och naturresurser?",
keywords = "systems theory, social movements, risk, power, nuclear power, knowledge production, environmental policy, energy policy, discourse, communicative action, autopoiesis, communication, Sociology, Sociologi",
author = "Per Lindquist",
note = "Defence details Date: 1997-10-10 Time: 10:10 Place: Palaestra, Lund External reviewer(s) Name: Gundelach, Peter Title: Professor Affiliation: University of Copenhagen ---",
year = "1997",
language = "svenska",
isbn = "91-89078-11-X",
series = "Lund Dissertations in Sociology",
publisher = "Department of Sociology, Lund University",
number = "18",
school = "Sociologi",

}