Dialog och prestationsmätning - Mot en ändamålsenlig styrning i svensk primärvård

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{49679bc22c49451abdca63cecb0cba16,
title = "Dialog och prestationsm{\"a}tning - Mot en {\"a}ndam{\aa}lsenlig styrning i svensk prim{\"a}rv{\aa}rd",
abstract = "Baserat p{\aa} ett empiriskt material som best{\aa}r av enk{\"a}tsvar och intervjuer samt kompletterande dokumentgranskning fr{\aa}n landets samtliga 21 landsting och regioner(endast dokumentgranskning i tv{\aa} fall) tar sig den h{\"a}r rapporten an tv{\aa} syften: Att ge en helt{\"a}ckande bild av de modeller f{\"o}r styrning, inklusive ers{\"a}ttningsmodeller,som till{\"a}mpas i svensk prim{\"a}rv{\aa}rd samt en analys av dessa med utg{\aa}ngspunkt i begreppsparen styrningens form som dialog eller prestationsm{\"a}tning och styrningens roll som kontrollerande eller st{\"o}djande.Att f{\"o}ra ett resonemang om styrmodellernas {\"a}ndam{\aa}lsenlighetutifr{\aa}n kriteriernaatt de ska gev{\aa}rdgivare goda f{\"o}ruts{\"a}ttningaratt balansera krav och {\"o}nskem{\aa}l fr{\aa}n enskilda individer ochhuvudm{\"a}n samt fr{\"a}mjagoda arbetss{\"a}tt och innovativa l{\"o}sningar p{\aa} problem och utmaningar.Resultaten visar de modeller som landsting och regioner anv{\"a}nder f{\"o}r att styra v{\aa}rdgivare i svenskprim{\"a}rv{\aa}rd snart 10 {\aa}r efter v{\aa}rdvalsreformeni m{\aa}ngt och mycket liknar varandra och att de k{\"a}nnetecknas av ”b{\aa}de och”. Styrningens roll innefattarb{\aa}de kontroll av efterlevnad till vad som st{\aa}r i f{\"o}rfr{\aa}gningsunderlag och kontrakt och st{\"o}d till v{\aa}rdgivare att bedriva v{\aa}rd p{\aa} ett s{\aa}dant s{\"a}tt att den lever upp till krav och {\"o}nskem{\aa}l fr{\aa}n olika akt{\"o}rer.En modell med b{\aa}de st{\"o}d till v{\aa}rdgivare att f{\"o}rb{\"a}ttra sina arbetsformer och resultat samtkontroll av att kontrakt efterlevs f{\"o}ruts{\"a}tter s{\aa}v{\"a}l stor anv{\"a}ndning av dialog som stor anv{\"a}ndning av prestationsm{\"a}tning och uppf{\"o}ljning enligt resultaten i denna studie.Synen p{\aa} vad som {\"a}r en {\"a}ndam{\aa}lsenlig styrmodell sett ur huvudm{\"a}nnens perspektivligger n{\"a}ra det som Adler och Borys (1996) kallarm{\"o}jligg{\"o}rande byr{\aa}krati, det vill s{\"a}ga en styrmodell som har ganska h{\"o}g grad av formalisering och d{\"a}r styrningen roll {\"a}rmer m{\"o}jligg{\"o}rande {\"a}n hindrande.",
author = "Anna Glenng{\aa}rd",
year = "2017",
language = "svenska",
series = "KEFUs skriftserie",
publisher = "KEFU Sk{\aa}ne. Ekonomih{\"o}gskolan Lunds universitet",
number = "2017:2",

}