Digitalisering och socialt arbete - en kunskapsöversikt

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Det finns i Sverige en allt tydligare politisk vilja att katalysera digitalisering- en av offentlig sektor, inklusive det kommunala sociala arbetet. Samtidigt pågår också en omfattande digitalisering av det svenska samhället överlag som det kommunala sociala arbetet har att hantera både på organisations-, handläggar- såväl som brukarnivå. Men hur ser det forskningsbaserade kunskapsläget ut?

Vi redogör i denna kunskapsöversikt både för ett internationellt såväl som nationellt forskningsläge med fokus på sociala medier och organisation, men också mer specifikt för de etiska och normativa frågeställningar som litteraturen lyfter fram i relationen digitalisering och socialt arbete. Vi delar upp digitaliseringsbegreppet i två vågor, för att tydliggöra vilken typ av digitalisering som avses, och vi delar upp slutsatserna i fyra kategorier för att tydliggöra hur karaktären på utmaningar och möjligheter ser ut, som i vår analys därmed i huvudsak härrör till: 1. Professionen; 2. Tekniken; 3. Organisationen; och 4. Juridiken.

Samtidigt kan vi i denna kunskapsöversikt konstatera att fältet kring digi- talisering och det sociala arbetet, socialtjänsten och sociala myndigheter är relativt outvecklat som forskningsdisciplin, inte minst när det gäller den explicit svenska kontexten. Här finns fortfarande en tonvikt vid upptäck- ande och initierande av ny teknik och diskussioner stannar vid hur det professionella sociala arbetet kan utvecklas genom att ta till sig den nya digitala tekniken, och påfallande många resonemang handlar om hur svår och utmanande digitaliseringen är för det sociala arbetet.

Denna kunskapsöversikt publiceras av Lunds universitets internetinstitut (LUii) inom ramarna för ett samarbete med Helsingborg stad. Författare är Lupita Svensson, filosofie doktor i socialt arbete och lektor vid Social- högskolan vid Lunds universitet, och Stefan Larsson, rättssociolog, jurist och docent i teknik och social förändring. Översikten har finansierats av FoU Helsingborg och Vinnova.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Social Work

Keywords

Original languageSwedish
Place of PublicationLandskrona
PublisherLunds universitets internetinstitut (LUii)
Number of pages58
Volume3
Edition5
ISBN (Electronic)978-91-982312-6-7
ISBN (Print)978-91-982312-6-7
Publication statusPublished - 2017 Mar 7
Publication categoryResearch

Publication series

NameLUii reports
PublisherLund University Internet Institute
No.5
Volume3

Total downloads

No data available

Related projects

View all (1)

Related activities

Larsson, S. (Interviewee)
2017 Sep 25

Activity: OtherMedia participation

Svensson, L. (Presenter), Larsson, S. (Presenter)
2017 Sep 21

Activity: Participating in or organising an eventParticipation in workshop/ seminar/ course

View all (2)