Digitalisering och socialt arbete - en kunskapsöversikt

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{2d9f41adbef2414793a0e79761ef9334,
title = "Digitalisering och socialt arbete - en kunskaps{\"o}versikt",
abstract = "Det finns i Sverige en allt tydligare politisk vilja att katalysera digitalisering- en av offentlig sektor, inklusive det kommunala sociala arbetet. Samtidigt p{\aa}g{\aa}r ocks{\aa} en omfattande digitalisering av det svenska samh{\"a}llet {\"o}verlag som det kommunala sociala arbetet har att hantera b{\aa}de p{\aa} organisations-, handl{\"a}ggar- s{\aa}v{\"a}l som brukarniv{\aa}. Men hur ser det forskningsbaserade kunskapsl{\"a}get ut?Vi redog{\"o}r i denna kunskaps{\"o}versikt b{\aa}de f{\"o}r ett internationellt s{\aa}v{\"a}l som nationellt forskningsl{\"a}ge med fokus p{\aa} sociala medier och organisation, men ocks{\aa} mer specifikt f{\"o}r de etiska och normativa fr{\aa}gest{\"a}llningar som litteraturen lyfter fram i relationen digitalisering och socialt arbete. Vi delar upp digitaliseringsbegreppet i tv{\aa} v{\aa}gor, f{\"o}r att tydligg{\"o}ra vilken typ av digitalisering som avses, och vi delar upp slutsatserna i fyra kategorier f{\"o}r att tydligg{\"o}ra hur karakt{\"a}ren p{\aa} utmaningar och m{\"o}jligheter ser ut, som i v{\aa}r analys d{\"a}rmed i huvudsak h{\"a}rr{\"o}r till: 1. Professionen; 2. Tekniken; 3. Organisationen; och 4. Juridiken.Samtidigt kan vi i denna kunskaps{\"o}versikt konstatera att f{\"a}ltet kring digi- talisering och det sociala arbetet, socialtj{\"a}nsten och sociala myndigheter {\"a}r relativt outvecklat som forskningsdisciplin, inte minst n{\"a}r det g{\"a}ller den explicit svenska kontexten. H{\"a}r finns fortfarande en tonvikt vid uppt{\"a}ck- ande och initierande av ny teknik och diskussioner stannar vid hur det professionella sociala arbetet kan utvecklas genom att ta till sig den nya digitala tekniken, och p{\aa}fallande m{\aa}nga resonemang handlar om hur sv{\aa}r och utmanande digitaliseringen {\"a}r f{\"o}r det sociala arbetet.Denna kunskaps{\"o}versikt publiceras av Lunds universitets internetinstitut (LUii) inom ramarna f{\"o}r ett samarbete med Helsingborg stad. F{\"o}rfattare {\"a}r Lupita Svensson, filosofie doktor i socialt arbete och lektor vid Social- h{\"o}gskolan vid Lunds universitet, och Stefan Larsson, r{\"a}ttssociolog, jurist och docent i teknik och social f{\"o}r{\"a}ndring. {\"O}versikten har finansierats av FoU Helsingborg och Vinnova.",
keywords = "digitalisering, socialt arbete, professionskultur, socialt arbete i Sverige, teknik, ny teknik, offentlig verksamhet, verksamhetsutveckling, internet",
author = "Lupita Svensson and Stefan Larsson",
year = "2017",
month = "3",
day = "7",
language = "svenska",
isbn = "978-91-982312-6-7",
volume = "3",
series = "LUii reports",
publisher = "Lunds universitets internetinstitut (LUii)",
number = "5",
edition = "5",

}