Domstolsprövning av förvaltningsbeslut. Svensk, dansk och österrikisk rätt i komparativ belysning.

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{99f5e4b573044efd9f296c85dffdf269,
title = "Domstolspr{\"o}vning av f{\"o}rvaltningsbeslut. Svensk, dansk och {\"o}sterrikisk r{\"a}tt i komparativ belysning.",
abstract = "Denna avhandling omfattar en komparativ studie av systemen f{\"o}r domstolspr{\"o}vning av f{\"o}rvaltningsbeslut enligt svensk, dansk och {\"o}sterrikisk r{\"a}tt. Framst{\"a}llningen omfattar en r{\"a}ttslig analys av de regler och principer som styr dels n{\"a}r en domstolspr{\"o}vning av f{\"o}rvaltningsbeslut kan komma till st{\aa}nd (vilka sakpr{\"o}vningsf{\"o}ruts{\"a}ttningar som g{\"a}ller), dels vad en s{\aa}dan pr{\"o}vning omfattar och kan leda till (sakpr{\"o}vningens inneh{\aa}ll och utfall). F{\"o}reteelsen domstolspr{\"o}vning av f{\"o}rvaltningsbeslut aktualiserar vissa grundl{\"a}ggande intressen och funktioner. {\AA} ena sidan finns det intressen som talar f{\"o}r att det ska finnas tillg{\aa}ng till domstolspr{\"o}vning av f{\"o}rvaltningsbeslut. Hit h{\"o}r att ge enskilda r{\"a}ttsskydd och att tillhandah{\aa}lla en oberoende r{\"a}ttslig kontroll av den offentliga maktut{\"o}vningen. {\AA} andra sidan finns det intressen som kan motivera att domstolspr{\"o}vningen i vissa avseenden b{\"o}r begr{\"a}nsas. Hit h{\"o}r att f{\"o}rvaltningen kan ha en expertkunskap och demokratisk legitimitet som domstolarna saknar. I avhandlingen analyseras hur systemen f{\"o}r domstolspr{\"o}vning av f{\"o}rvaltningsbeslut i Sverige, Danmark och {\"O}sterrike v{\"a}ger dessa olika intressen och funktioner mot varandra.Ut{\"o}ver en inledning (kapitel 1) omfattar avhandlingen fem kapitel. I kapitel 2 unders{\"o}ks den historiska utvecklingen av systemen f{\"o}r domstolspr{\"o}vning av f{\"o}rvaltningsbeslut i de tre l{\"a}nderna. I kapitel 3 ges en {\"o}vergripande presentation av de tre l{\"a}ndernas f{\"o}rvaltnings- och domstolssystem. I kapitel 4 analyseras de regler och principer som styr sakpr{\"o}vningsf{\"o}ruts{\"a}ttningarna. I kapitel 5 analyseras sakpr{\"o}vningens inneh{\aa}ll och utfall. Kapitel 6 inneh{\aa}ller en sammanfattning och diskussion av avhandlingens huvudsakliga resultat.",
keywords = "Konstitutionell r{\"a}tt, F{\"o}rvaltningsr{\"a}tt, F{\"o}rvaltningsprocessr{\"a}tt, Komparativ r{\"a}tt, Constitutional law, Administrative Law, Administrative Procedure, Comparative law",
author = "Torvald Larsson",
note = "Defence details Date: 2020-12-11 Time: 10:15 Place: Digital External reviewer(s) Name: Jonason, Patricia Title: Associate Professor Affiliation: S{\"o}dert{\"o}rn University ---",
year = "2020",
month = nov,
day = "20",
language = "svenska",
isbn = "978-91-7895-686-9",
publisher = "Lunds universitet, Media-Tryck ",
school = "Juridiska fakulteten",

}