Ekosystemtjänster i det skånska jordbrukslandskapet

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Jordbrukslandskapet tillhandahåller ekosystemtjänster som utgör förutsättningen för en uthållig jordbruksproduktion och är till nytta för samhället i stort. Bakom dessa finns ekologiska processer som beror av samspel mellan en mångfald av organismer. Skånes jordbruk har genomgått betydande förändringar som förändrat landskapet och livsmiljön för många av dessa. För att bevara och förvalta ekosystemtjänsterna krävs en förståelse för sambanden mellan jordbruk, landskap och ekosystemprocesser.

Rapporten beskriver ekologiska processer som ligger till grund för några viktiga ekosystemtjänster i Skånes jordbrukslandskap och visar betydelsen av biologisk mångfald för deras funktion. Där så är möjligt beskrivs hur de kan värderas. Slutligen redovisas praktiska åtgärder som gynnar dem.

Rapporten visar att ekosystemtjänster inte enkelt går att ersätta med teknologiska lösningar, utan att förvaltning av dessa tjänster lönar sig. Detta kräver ökad ekologisk kunskap och anpassade styrmedel vilket kräver ökat samråd och regelbunden återkoppling mellan lantbrukare, myndigheter och forskare. Förhoppningen är att rapporten, framtagen av Lunds universitet och Region Skåne, inspirerar till detta!

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Environmental Sciences
  • Ecology
  • Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

Keywords

  • styrmedel, biologisk mångfald, jordbrukslandskap, ekosystemtjänster, jordbruk
Original languageSwedish
PublisherCentrum för miljö- och klimatforskning, Lunds universitet
Number of pages90
VolumeCEC Syntes Nr 01
ISBN (Print)978-91-981577-0-3
Publication statusPublished - 2013
Publication categoryPopular science

Publication series

NameCEC Syntes
VolumeCEC Syntes Nr 01

Total downloads

No data available