Electro Enhanced Gene Tumour Therapy with IL-18 and IFNgamma transfected tumour cell vaccine: In memory of Bengt Widegren d. 2014

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

I ett försök att uppnå immunoreaktioner mot implanterade hjärntumörer behandlades N29-gliomtumörer i råttor med elektriska pulser följt av injektioner av IL-18 och IFN-bamma utsöndrande syngena tumörcellsvaccin.
Tumörer ympades subkutant på båda låren av kvinnliga Fischer-344 syngeniska råttor. Den vänstra tumören behandlades en gång med 16 pulser med 1400 V / cm, 1,0 ms varaktighet (tidskonstant). Inga cancerläkemedel gavs. Följande dag och därefter en gång i veckan under tre veckor gavs djuren injektioner av bestrålade, modifierade N29-tumörceller som utsöndrade antingen interleukin-18 (IL-18) eller interferon-gamma (IFN-).
Resultaten utvärderades genom mätning av tillväxten av de obehandlade kontralatala tumörerna. Det fanns ingen skillnad i kontralateral tumörtillväxt mellan djur utan behandling, vid behandling med endast elektriska pulser, endast IFN- utsöndrande celler eller endast IL-18-utsöndrande celler. En signifikant inhiberad tillväxthastighet observerades emellertid hos djur som fick elektrisk pulsbehandling följt av intraperitoneala injektioner av IFN- eller IL-18-utsöndrande celler. Denna behandling resulterade i en långvarig överlevnad (tiden för den kontralaterala tumören att nå den förutbestämda gränsvolymen), med 50%.
Dessa resultat visar att ett systemiskt svar av värdens immunsystem kan uppnås mot tumören genom att använda syngena tumörceller. Detta kan vara ett viktigt steg mot utvecklingen av elektroimmunterapi till en effektiv behandling av tumörbehandling.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Radiology, Nuclear Medicine and Medical Imaging
  • Cancer and Oncology

Keywords

Translated title of the contributionElectro Enhanced Gene Tumor therapy med IL-18 och IFNgamma transfekterat tumörcellvaccin: *) Till minne av Bengt Widegren d. 2014
Original languageEnglish
Article number2018-005
Pages (from-to)1-7
JournalActa Scientiarum Lundensia
Volume2018
Issue number005
Publication statusE-pub ahead of print - 2018 May 30
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo

Total downloads

No data available