Elevinflytande i Lomma kommuns skolor (skolår 7-9). Sammanställning av empiriskt material insamlat genom kvalitativa intervjuer med elever, lärare och rektorer vid två olika skolor juni månad 2005

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Föreliggande rapport handlar om demokrati, delaktighet och inflytande i två av Lomma kommuns grundskolor. Elevers rättigheter till inflytande finns föreskrivet i barnkonventionen, skollagen, kommunala styrdokument, samt i enskilda skolors lokala vardag. Vad innebär elevinflytande? Hur gestaltas elevinflytandet, formellt och informellt? Hur upplever elever möjligheterna till delaktighet i undervisningen? Skiljer sig förhållningssättet till elevinflytande mellan olika lärare och rektorer? Detta är frågor som diskuterats med elevgrupper, lärargrupper samt med skolornas rektorer. Resultaten från samtalen visar på svårigheterna med att uppnå reellt elevinflytande. Hur skall man då gå vidare i riktning mot målen?

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law and Society

Keywords

  • rättssociologiska enheten, sociology of law, Demokrati, Delaktighet, Elevrättigheter, Rättssociologi, Grundskolan, Elevinflytande
Original languageSwedish
PublisherSociology of Law, Lund University
Volume2005:4
ISBN (Print)91-7267-201-3
Publication statusPublished - 2005
Publication categoryResearch

Publication series

NameResearch Report in Sociology of Law
Volume2005:4
ISSN (Print)1404-1030