Elstatistik som energitjänst. Fokus på hushållskunder

Research output: ThesisLicentiate Thesis

Bibtex

@phdthesis{c76c979c427d4327974261a943bd8e45,
title = "Elstatistik som energitj{\"a}nst. Fokus p{\aa} hush{\aa}llskunder",
abstract = "Sedan avregleringen av den svenska elmarknaden inf{\"o}rdes 1996 har en rad nya tj{\"a}nster inom branschen utvecklats medan andra har f{\"o}rsvunnit. Syftet med denna studie {\"a}r att redog{\"o}ra f{\"o}r hur tj{\"a}nsteutbudet p{\aa} elmarknaden har {\"a}ndrats fr{\aa}n avregleringens b{\"o}rjan fram till i dag samt karakterisera energitj{\"a}nsten {"}Elstatistik{"} fr{\aa}n f{\"o}ljande tre huvudperspektiv: kundens perspektiv, f{\"o}retagets perspektiv, energieffektiviseringsperspektiv. F{\"o}r att f{\aa} en helhetsbild {\"o}ver utbudet av energi- och merv{\"a}rdestj{\"a}nster har tv{\aa} unders{\"o}kningar genomf{\"o}rts. Den f{\"o}rsta p{\aa}b{\"o}rjades i september 1999 och har fortl{\"o}pt till och med januari 2000. Unders{\"o}kning nummer tv{\aa} utf{\"o}rdes som en enk{\"a}t och genomf{\"o}rdes under slutet av {\aa}r 2001. Resultaten visar att i oktober 2001 var energir{\aa}dgivning, {"}Gr{\"o}n el{"} och bredband de mest erbjudna tj{\"a}nsterna till hush{\aa}llskunder. N{\"a}r det g{\"a}ller mer energirelaterade till{\"a}ggstj{\"a}nster {\"a}r Energir{\aa}dgivning vanligast, precis som 1999. Elstatistiktj{\"a}nster har {\"o}kat. Ungef{\"a}r vart tredje av de tillfr{\aa}gade elbolagen tillhandah{\"o}ll hush{\aa}llskunderna denna tj{\"a}nst. En Internetbaserad statistiktj{\"a}nst unders{\"o}ktes i en f{\"a}ltstudie. F{\"o}rs{\"o}ksgruppen utgjordes av ett 90-tal hush{\aa}ll - villakunder till elbolaget Sk{\aa}nska Energi AB i S{\"o}dra Sandby, en mil {\"o}ster om Lund, som erbjudits statistiktj{\"a}nsten kostnadsfritt. Med enk{\"a}ter, intervjuer och m{\"a}tdataanalys har hush{\aa}llens anv{\"a}ndning av tj{\"a}nsten och tj{\"a}nstens inverkan p{\aa} elf{\"o}rbrukningen registrerats och studerats. Av enk{\"a}tsvaren framg{\aa}r det att knappt 40% av kunderna har anv{\"a}nt tj{\"a}nsten. Majoriteten av anv{\"a}ndarna uppgav sig ha ett behov av statistik men f{\aa} var villiga att betala f{\"o}r tj{\"a}nsten. Det g{\aa}r inte att statistiskt sett sl{\aa} fast huruvida statistiktj{\"a}nsten har bidragit till att s{\"a}nka elf{\"o}rbrukningen eller inte. Intervjuer visar dock att vissa hush{\aa}ll har blivit mer energi-medvetna genom att anv{\"a}nda statistiktj{\"a}nsten. Studiens skala och korta tidsperiod g{\"o}r att inga generella slutsatser kan dras men med bredare dataunderlag fr{\aa}n nya test kan generaliserbara resultat erh{\aa}llas.",
author = "Peter Matsson",
year = "2001",
language = "English",
school = "Efficient Energy Systems",

}