”En allians av något slag”: Förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och Church of England. 1909–1954

Research output: ThesisDoctoral Thesis (monograph)

Bibtex

@phdthesis{261dd238ebd5492a921897d0b9a23495,
title = "”En allians av n{\aa}got slag”: F{\"o}r{\"a}ndrade relationer mellan Svenska kyrkan och Church of England. 1909–1954",
abstract = "I ”En allians av n{\aa}got slag” ger Mikael Hermansson ny kunskap om den s{\"a}llan skildrade relationen mellan Svenska kyrkan och Church of England, och erbjuder nya perspektiv p{\aa} det stora, svenska skiftet under 1900-talet – fr{\aa}n en tysk kultursf{\"a}r till en anglosaxisk.Redan vid slutet av 1800-talet visade Church of England ett gryende intresse f{\"o}r Svenska kyrkan. De ville uppr{\"a}tta ”en allians av n{\aa}got slag”, men av olika sk{\"a}l blev det en l{\aa}ng och m{\aa}nga g{\aa}nger mycket sv{\aa}r n{\"a}rmandeprocess. Formella f{\"o}rhandlingar genomf{\"o}rdes visserligen redan 1909 och drygt ett decennium senare fanns en {\"o}verenskommelse p{\aa} plats – men den blev inte kyrkor{\"a}ttsligt reglerad inom Church of England f{\"o}rr{\"a}n 1954.Under l{\aa}ng tid var f{\"o}rbindelsen d{\"a}rf{\"o}r i praktiken informell, vilket skapade stor os{\"a}kerhet om hur det praktiska kyrkoumg{\"a}nget skulle fungera. F{\"o}ljden blev att ett f{\aa}tal engagerade personer inom respektive l{\"a}ger fick fungera som relationens normativa och beslu- tande centrum. Det {\"a}r just denna inre krets och den f{\"o}r{\"a}ndring som {\"a}gde rum i kyrkornas umg{\"a}nge som unders{\"o}ks i den h{\"a}r boken. Ljuset riktas ocks{\aa} mot vad det var som f{\"o}rsv{\aa}rade formaliseringen av samarbetet, exempelvis olika teologiska traditioner, spr{\aa}kf{\"o}rbist- ring och att de b{\aa}da kyrkorna under de tv{\aa} v{\"a}rldskrigen engagerade sig i politiska p{\aa}verkanskampanjer riktade mot varandras regeringar och kyrkoledningar.",
keywords = "Church relations, intercommunion, altar fellowship, Church of Sweden, Church of England, Anglican Communion, negotiations, Convocation, Lambeth Conference, propaganda, inner circle, Randall Davidson, Nathan S{\"o}derblom, Erling Eidem, George Bell, Herbert Ryle, Yngve Brilioth, John Wordsworth, Herbert Waddams, William Temple, Cosmo Gordon Lang, Geoffrey Fisher, Germany, Soviet Union, Norway, Finland, Church relations, intercommunion, altar fellowship, Church of Sweden, Church of England, Anglican Communion, negotiations, Convocation, Lambeth Conference, propaganda, inner circle, Randall Davidson, Nathan S{\"o}derblom, Erling Eidem, George Bell, Herbert Ryle, Yngve Brilioth, John Wordsworth, Herbert Waddams, William Temple, Cosmo Gordon Lang, Geoffrey Fisher, Germany, Soviet Union, Norway, Finland",
author = "Mikael Hermansson",
note = "Defence details Date: 2018-12-13 Time: 10:15 Place: C126, LUX, Helgonav{\"a}gen 3, Lund External reviewer(s) Name: Claesson, Urban Title: professor Affiliation: H{\"o}gskolan Dalarna ---",
year = "2018",
month = "12",
day = "13",
language = "svenska",
isbn = "978-91-87439-50-6",
volume = "1",
series = "BIBLIOTHECA HISTORICO-ECCLESIASTICA LUNDENSIS",
publisher = "Universus Academic Press",
number = "61",

}