En annan värld är möjlig

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Bibtex

@inbook{9f1b29fdda8f472bab3d8e4fed324b39,
title = "En annan v{\"a}rld {\"a}r m{\"o}jlig",
abstract = "Det {\"a}r mot bakgrund av globaliseringens demokratiska underskott man b{\"o}r se uppkomsten av det som kommit att kallas den globala r{\"a}ttviser{\"o}relsen. N{\"a}r denna r{\"o}relse blev synlig i slutet av 90-talet var det oftast genom demonstrationer under de globala och regionala maktinstitutionernas toppm{\"o}ten. Under senare {\aa}r har r{\"o}relsen dock allt mer f{\"o}rknippats med det som kallas ”sociala forum” – breda och v{\"a}lbes{\"o}kta sammankomster f{\"o}r diskussioner om samtida problem och framtida l{\"o}sningar. Som modell f{\"o}r de sociala forumen st{\aa}r World Social Forum, som arrangerades f{\"o}r f{\"o}rsta g{\aa}ngen i januari 2001 i den sydbrasilianska staden Porto Alegre. Huvudparollen var ”en annan v{\"a}rld {\"a}r m{\"o}jlig”. Sedan dess har sju sociala v{\"a}rldsforum h{\aa}llits, i bland annat Porto Alegre, Mumbai och Nairobi. {\"A}ven i Sverige har ett antal lokala sociala forum h{\aa}llits, med World Social Forum som f{\"o}rebild. F{\"o}r att unders{\"o}ka vilka fr{\aa}gor som engagerar aktivister inom den globala r{\"a}ttviser{\"o}relsen genomf{\"o}rde jag 2004 tillsammans med fyra andra forskare – Hilma Holm, Johan Lindgren, Henrik Nordvall och Adrienne S{\"o}rbom – en st{\"o}rre enk{\"a}tunders{\"o}kning. Sammanlagt 1066 aktivister gav oss sin syn p{\aa} en rad fr{\aa}gor, vid tre forum som h{\"o}lls i Lund, G{\"o}teborg och Stockholm. I denna artikel redovisas delar av denna unders{\"o}kning.",
keywords = "civilsamh{\"a}lle, Attac, politiskt deltagande, aktivism, Porto Alegre, sociala forum, World Social Forum, globaliseringsr{\"o}relsen, antiglobaliseringsr{\"o}relsen, globala r{\"a}ttviser{\"o}relsen, sociologi, sociologiska institutionen, sociology",
author = "Magnus Wennerhag",
year = "2007",
language = "svenska",
isbn = "9789197700832",
pages = "48--54",
editor = "Erik Amn{\aa}",
booktitle = "Rapport 4: En ny demokrati",
publisher = "Global utmaning",

}