En öppen stad, en ej befästad

Research output: Contribution to journalArticle

Bibtex

@article{e82ed19036ff4b4a9967cad46168cc85,
title = "En {\"o}ppen stad, en ej bef{\"a}stad",
abstract = "V{\aa}r tid {\"a}r urbanitetens epok. M{\"a}nniskor vill komma till staden. Utflyttningen fr{\aa}n landsbygd till stad tycks vara en social omvandlingsprocess utan {\"a}nde. I dagens Sverige bor 84 procent av befolkningen i st{\"a}der. P{\aa} tv{\aa}hundra {\aa}r har f{\"o}rh{\aa}llandet mellan stad och landsbygd n{\"a}stan v{\"a}nts i sin motsats. N{\aa}gon g{\aa}ng under 1930-talets b{\"o}rjan passerade antalet stadsboende landsbygdens befolkning. Det som h{\"a}nde i Sverige f{\"o}r 70 {\aa}r sedan h{\"a}nder i dag p{\aa} global niv{\aa}. Under 2005 ber{\"a}knas antalet m{\"a}nniskor som bor i en stad n{\aa}gonstans i v{\"a}rlden passera det antal som bor p{\aa} landsbygden. Och det {\"a}r inte i Nord som den st{\"o}rsta tillv{\"a}xten av stadsbefolkningar sker, utan i Syd. Bilden av Syd som det rurala, jordbrukshush{\aa}llande och efterblivna – i kontrast till bilden av Nord som det urbana, industriella och i utveckling stadda – k{\"a}nns allt mer f{\"o}rfelad. Det {\"a}r i Syd som de verkligt stora st{\"a}derna formligen exploderar fram. Men denna omkastning inneb{\"a}r inte en utvecklingsv{\"a}g som f{\"o}ljer det s{\"a}tt p{\aa} vilket storst{\"a}der i Nord v{\"a}xte fram. Det paradoxala f{\"o}r storst{\"a}derna i Syd {\"a}r att det inte alltid {\"a}r industrialiseringen som driver fram urbaniseringen. Stor- eller megast{\"a}derna i Syd n{\"a}rs av en br{\"a}cklig informell sektor. Denna utveckling av en {"}informaliserad{"} sektor p{\aa} arbetsmarknaden – med l{\aa}gbetalda och os{\"a}kra tj{\"a}nstearbeten – {\"a}r inte n{\aa}got som enbart sker i Syd. Det som tycks karakt{\"a}risera v{\"a}stv{\"a}rldens metropoler {\"a}r just framv{\"a}xten av denna typ av arbeten, samtidigt som industrijobben {\"a}r p{\aa} tillbakag{\aa}ng. Samtidigt blir storst{\"a}derna allt viktigare f{\"o}r de globala ekonomiska fl{\"o}dena – och sj{\"a}lvmedvetenheten om detta faktum hos st{\"a}dernas makthavare v{\"a}xer i samma utstr{\"a}ckning. St{\"a}der konkurrerar med andra st{\"a}der om att attrahera kapital och arbetskraft. Staden blir ett varum{\"a}rke som ska s{\"a}ljas in p{\aa} st{\"a}dernas marknad, med hj{\"a}lp av stadsmilj{\"o}er som passar en framv{\"a}xande kreativ klass.",
keywords = "sociologi, sociologiska institutionen, stadsmarknadsf{\"o}ring, klass, den kreativa klassen, kapitalism, sociala r{\"o}relser, cities, urbanization, globalisering, st{\"a}der, fattigdom, urbanisering, slum",
author = "Magnus H{\"o}rnqvist and {Lund Hansen}, Anders and Hanna Pettersson and Olav Unsgaard and Magnus Wennerhag",
year = "2005",
language = "svenska",
pages = "8--19",
journal = "Fronesis",
issn = "1404-2614",
publisher = "Tidsf{\"o}reningen Fronesis",
number = "18",

}