Etnicitet och övervikt: implicita arbetsrelaterade fördomar i Sverige

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Särbehandling i anställningsprocessen av specifika grupper, såsom personer med en bakgrund i Mellanöstern och överviktiga, har traditionellt ansetts bero på ett medvetet val från arbetsgivarens sida. Forskning inom social kognition tyder dock på att denna särbehandling skulle kunna ske omedvetet, påverkat av arbetsgivarens omedvetna (implicita) fördomar.
I den här studien har studenter och arbetsgivare genomfört tre olika implicita associationstester i syfte att mäta deras implicita attityder och prestationsstereotyper gentemot arabmuslimska män relativt infödda svenska män och deras implicita prestationsstereotyper gentemot överviktiga relativt normalviktiga. Resultaten visar att studenter och arbetsgivare på implicit nivå associerar arabmuslimska män och överviktiga med lägre prestation jämfört med infödda svenska män och normalviktiga män, samt har en mer negativ implicit attityd gentemot arabmuslimska män jämfört med infödda svenska män.

Details

Authors
  • Jens Agerström
  • Rickard Carlsson
  • Dan-Olof Rooth
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Psychology
Original languageSwedish
PublisherInstitutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
Number of pages20
Volume2007:19
Publication statusPublished - 2007
Publication categoryPopular science

Publication series

NameRapport / Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Volume2007:19
ISSN (Print)1651-1131

Total downloads

No data available