Ett fackligt landskap i omvandling

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Bibtex

@inbook{36486cb66b5b4f6386c0370ea76a4837,
title = "Ett fackligt landskap i omvandling",
abstract = "Det svenska fackliga landskapet befinner sig i stark omvandling. St{\"a}ndiga sammanslagningar medf{\"o}r allt f{\"a}rre men st{\"o}rre fackf{\"o}rbund, som {\aa} andra sidan hotas av sjunkande organisationsgrad, s{\"a}rskilt bland de unga. Den svenska fackf{\"o}reningsstrukturen {\"a}r fortfarande v{\"a}rldens mest socialt segregerade genom uppdelningen i LO, TCO och SACO. Nya fackliga konstellationer framtr{\"a}der inte desto mindre p{\aa} tv{\"a}rs av de sociala och organisatoriska skiljelinjerna, s{\aa}som {"}Facken inom industrin{"}. Idag utg{\"o}r kvinnorna en majoritet av fackmedlemmarna och de med utl{\"a}ndsk bakgrund en v{\"a}xande andel. Likas{\aa} {\"a}r tj{\"a}nstem{\"a}nnen numera fler {\"a}n arbetarna, vilket minskat LO:s andel av fackmedlemmarna. F{\"o}rutom att redovisa s{\aa}dana f{\"o}r{\"a}ndringar av det fackliga landskapet diskuteras vad som f{\aa}r arbetare och tj{\"a}nstem{\"a}n att bli fackmedlemmar eller att avst{\aa} fr{\aa}n medleskap.",
keywords = "department of sociology, LO, fackf{\"o}rbund, TCO, SACO, fackf{\"o}rening, sociologiska institutionen, sociologi, arbetsmarknad, arbetsliv, sociology",
author = "Anders Kjellberg",
note = "<a href=http://www3.soc.lu.se/index.php?id=93>Anders Kjellbergs hemsida</a> </br> </br> <a href=http://www.arkiv.nu/ListBooks/tabid/68/CategoryID/7/List/1/catpageindex/2/Level/a/ProductID/127/Default.aspx?SortField=Free3+DESC{\%}2cProductName>F{\"o}r mer information om boken</a> <br> Tel 046-13 39 20, Fax 046-13 39 29, Epost: arkiv@arkiv-forlag.m.se <br> <a href=http://www.arkiv.nu>Hemsida Arkiv f{\"o}rlag</a>",
year = "2002",
language = "svenska",
isbn = "91 7924 156 5",
pages = "27--51",
editor = "Magnus Sverke and Johnny Hellgren",
booktitle = "Medlemmen, facket och flexibiliteten: Svensk fackf{\"o}reningsr{\"o}relse i det moderna arbetslivet",
publisher = "Arkiv",

}