Facket och A-kassan

Research output: Contribution to specialist publication or newspaperNewspaper article

Bibtex

@misc{a0f8f4b921ff41fa90cb873ce0962ca0,
title = "Facket och A-kassan",
abstract = "Inget statligt ingrepp har n{\aa}gonsin haft en s{\aa} negativ inverkan p{\aa} den fackliga organisationsgraden i Sverige som den f{\"o}r{\"a}ndring av a-kassornas finansiering som den borgerliga alliansregeringen genomf{\"o}rde fr{\aa}n {\aa}rsskiftet 2006/2007. Under loppet av tv{\aa} {\aa}r sj{\"o}nk andelen fackligt anslutna l{\"o}ntagare med sex procentenheter: fr{\aa}n 77 procent 2006 till 71 procent 2008. Den 1 januari 2007 h{\"o}jdes avgifterna kraftigt till samtliga a-kassor. Fr{\aa}n den 1 juli 2008 skedde en mer markant differentiering efter arbetsl{\"o}shetsniv{\aa}n inom respektive a-kassa. D{\"a}rmed {\"o}kade skillnaderna p{\aa}tagligt mellan de olika kassornas medlemsavgifter. L{\"o}ntagargrupperna med de h{\"o}gsta inkomsterna har i regel de l{\"a}gsta a-kasseavgifterna, medan de med l{\"a}gst inkomster – s{\aa}som de hotell- och restauranganst{\"a}llda – betalar mest. Detta m{\"o}nster kommer sannolikt att sk{\"a}rpas ytterligare under den snabbt f{\"o}rv{\"a}rrade ekonomiska krisen 2009. Fr{\aa}n den 1 maj 2009 tvingas IF Metalls a-kassa h{\"o}ja avgiften till n{\"a}rmare 400 kr (384 kr) per m{\aa}nad, medan akademikerkassan AEA fr{\aa}n den 1 juli planerar att s{\"a}nka sin avgift till 90 kr n{\"a}r regeringen rabatterar den s k arbetsl{\"o}shetsavgiften med 50 kr. Till f{\"o}ljd av den starkt stigande arbetsl{\"o}sheten kommer det hos l{\aa}ngtifr{\aa}n alla a-kassor att avspeglas i s{\"a}nkt medlemsavgift; ist{\"a}llet {\"a}r h{\"o}jningar p{\aa} m{\aa}nga h{\aa}ll att f{\"o}rv{\"a}nta. S{\aa}dana olikheter kan f{\"o}r IF Metall-medlemmarna komma att framst{\aa} som or{\"a}ttvisa, s{\"a}rskilt som f{\"o}rbundet den 2 mars 2009 tillsammans med arbetsgivarna ingick ett krisavtal som medger l{\"o}nes{\"a}nkningar p{\aa} upp till 20 procent (efter lokala {\"o}verenskommelser). Den ekonomiska teori som regeringen st{\"o}djer sig p{\aa} f{\"o}r att motivera f{\"o}r{\"a}ndringen av a-kassan g{\aa}r ut p{\aa} att facken skall f{\"o}rm{\aa}s att d{\"a}mpa l{\"o}nekraven genom att h{\"o}jda a-kasseavgifter skall fungera som en sorts straffskatt p{\aa} l{\"o}ne{\"o}kningar, i varje fall om de medf{\"o}r {\"o}kad arbetsl{\"o}shet. S{\aa}ledes har a-kassor med h{\"o}g arbetsl{\"o}shet bland medlemmarna avsev{\"a}rt h{\"o}gre avgift {\"a}n kassor med l{\aa}g arbetsl{\"o}shet. Det kan bli sv{\aa}rt att legitimera en s{\aa}dan ordning i en situation n{\"a}r den v{\"a}xande arbetsl{\"o}sheten inte framst{\aa}r som ett resultat av l{\"o}ne{\"o}kningar utan ist{\"a}llet – och inte minst av regeringen sj{\"a}lv – tillskrivs akt{\"o}rerna p{\aa} finansmarknaden samt den snabbt krympande efterfr{\aa}gan p{\aa} v{\"a}rldsmarknaden. Med en chockh{\"o}jd a-kasseavgift kan IF Metall-medlemmarna komma att st{\"a}lla sig fr{\aa}gan varf{\"o}r de skall betala r{\"a}kningen f{\"o}r n{\aa}got som de sj{\"a}lva inte f{\"o}rorsakat utan snarare {\"a}r offer f{\"o}r. En annan f{\"o}ljd av de sedan 2007 h{\"o}jda a-kasseavgifterna {\"a}r att antalet personer i arbetskraften som st{\aa}r utanf{\"o}r a-kassorna vuxit kraftigt, till n{\"a}rmare 1,4 miljoner vid {\aa}rsskiftet 2008/2009.",
keywords = "IF Metall, a-kassa, arbetsl{\"o}shetskassa, fackf{\"o}rening, l{\"o}nebildning, arbetsl{\"o}shet, sociologi, svenska modellen, arbetsl{\"o}shetsf{\"o}rs{\"a}kring, sociology, facklig organisationsgrad, krisavtal",
author = "Anders Kjellberg",
note = "<a href=http://www.soc.lu.se/anders-kjellberg>Anders Kjellbergs hemsida</a> </br> </br> P1-programmet OBS - programserien Facket och globaliseringen: <br> <a href=http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=503&artikel=2622945>Klicka h{\"a}r</a> <br> <br> Om s{\"a}ndningen 13.45-14.00 med repris 20.45-21.00 den 13 mars 2009, se Svensk mediedatabas i Kungliga Biblioteket (KB): <a href=http://smdb.kb.se/catalog/id/002466944>Klicka h{\"a}r och g{\aa} ned i tabl{\aa}n</a> <br>",
year = "2009",
month = "3",
day = "13",
language = "svenska",
pages = "2--3",
journal = "OBS Kultur och id{\'e}debatt, Sveriges Radio P1. Program 9760. Produktionsnummer 5234-09-1115",

}