Föredömligt folk förvandlar gränsland till Europaland: Bilden av Ukraina i svensk press januari 2004 till mars 2006

Research output: Working paper

Abstract

I den här uppsatsen bedrivs en narrativ medieanalys av hur den svenska rapporteringen om Ukraina sett ut mellan januari 2004 och mars 2006 utifrån sex rikstäckande tidningar. Genom kvantitativa och kvalitativa metoder och med hjälp av ett ramverk av de teoretiska begreppen stereotyper, berättelser och diskussionen om ”den Andre” i Europa, identifieras och diskuteras ett antal huvudteman i mediebilden av Ukraina. De dominerande huvudteman i rapporteringen är den orange revolutionen, diskussionen om Ukraina i relation till öst och väst i Europa, historiska
referenser och ekonomiska möjligheter.

Bilden av Ukraina är förvånansvärt homogen i de olika tidningarna. En långsamt förändrad bild av Ukraina synliggörs – med den orange revolutionen som vändpunkt – där landet går från att betraktas som ett Gränsland till ett Europaland. Den orange revolutionen ledde även till en
kvantitativ ökning av rapporteringen om och referenserna till landet. Svensk media är positivt inställd till ukrainskt EU-medlemskap, och det ukrainska folket framställs homogent som modigt, föredömligt och väststrävande. Tidningarna riktar skarp kritik mot rysk inblandning i Ukrainas politik. Generellt är kunskaperna om Ukraina relativt undermåliga och rapporteringen sensationsbetonad, men efter den orange revolutionen märks en förbättrad kvalitet och djupare analyser i rapporteringen. I samband med denna utveckling har stereotyperna delvis förändrats
och blivit mer positiva, men samtidigt avtagit i omfattning. Rapporteringen utgår ofta från ett svenskt perspektiv med ämnen som antas intressera svenska läsare och som bekräftar en svensk identitet.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Languages and Literature
  • Political Science

Keywords

  • stereotyper, dagstidningar, svensk press, medieforskning, orange revolution, Sovjetunionen, Östeuropa, Ukraina, Ryssland, nationell identitet, berättelser, ”den Andre”
Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherCentre for European Studies, Lund university
Number of pages48
Volume40
Publication statusPublished - 2009
Publication categoryResearch

Publication series

NameCFE Working paper series
Volume40

Total downloads

No data available