Folkhögskola 2.0 - ett kompetensutvecklingsprojekt. Extern utvärdering.

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{91bfdcd1f91c48ed89f1976450257ac7,
title = "Folkh{\"o}gskola 2.0 - ett kompetensutvecklingsprojekt. Extern utv{\"a}rdering.",
abstract = "Folkh{\"o}gskola 2.0 {\"a}r ett kompetensutvecklingsprojekt i Sk{\aa}ne inom ramen f{\"o}r Europeiska socialfondens programomr{\aa}de 1. Projektet {\"a}r p{\aa} m{\aa}nga s{\"a}tt ett omfattande projekt. Det har ett brett, {\"o}vergripande syfte som sp{\"a}nner {\"o}ver flera omr{\aa}den. I projektet {\"a}r akt{\"o}rer fr{\aa}n flera folkh{\"o}gskolor inblandade i ledningsarbetet och det ber{\"o}r ett stort antal medarbetare fr{\aa}n olika yrkeskategorier. Projektet har p{\aa}g{\aa}tt under flera {\aa}r. I dag finns det i Sverige 150 folkh{\"o}gskolor, varav 107 {\"a}r bundna till f{\"o}reningar, stiftelser, folkr{\"o}relser eller ideella organisationer. De resterande 44 folkh{\"o}gskolorna drivs av landsting eller regioner. Stora delar av skolornas verksamhet finansieras med allm{\"a}nna medel fr{\aa}n bland annat staten och f{\"o}rdelas via skolornas samlande organisation, Folkbildningsr{\aa}det. Projekt Folkh{\"o}gskola 2.0 {\"a}r ett samverkansprojekt och ber{\"o}rde ursprungligen 15 av Sk{\aa}nes 17 folkh{\"o}gskolor. P{\aa} dessa folkh{\"o}gskolor studerar cirka 3000 kursdeltagare och antalet l{\"a}rare och annan personal {\"a}r ungef{\"a}r drygt 700. Projektets id{\'e} har sitt ursprung i en samverkan mellan rektorer och medarbetare fr{\aa}n dessa sk{\aa}nska folkh{\"o}gskolor. Folkbildningsf{\"o}reningen i Malm{\"o} {\"a}r projekt{\"a}gare. De deltagande folkh{\"o}gskolorna har vid ett antal tr{\"a}ffar gemensamt kommit fram till vilka behov folkh{\"o}gskolorna har samt vilka prioriteringar i samverkansprojektet som beh{\"o}ver g{\"o}ras.",
keywords = "utvecklingsprojekt, utbildning, normer, folkh{\"o}gskola, Sk{\aa}ne, r{\"a}ttssociologi, samverkan, samarbete",
author = "Anna Sonander and Per Wickenberg",
year = "2013",
language = "svenska",
isbn = "91-7267-360-5",
volume = "2013:2",
series = "Sociology of Law Research Report 2013:2",
publisher = "R{\"a}ttssociologiska institututionen, Lunds universitet",

}