Framing Social Interaction: Continuities and Cracks in Goffman's Frame Analysis

Research output: Book/ReportBook

More filtering options
 1. 2018
 2. Framing Social Interaction Preview

  Anders Persson, 2018, 29 p. Routledge.

  Research output: Other contributionWeb publication/Blog post

 3. 2015
 4. Online schack och chatt interaktion. Spel och spelande i schack ansikte-mot-ansikte och online

  Anders Persson, 2015, Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015. Rahm, H. (ed.). Lund: Vetenskapssocieteten i Lund, p. 65-82 (Årsbok).

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 5. Ritualisering och sårbarhet: ansikte mot ansikte med Goffmans perspektiv på social interaktion

  Anders Persson, 2015, Talbok ed. Johanneshov: Myndigheten för tillgängliga medier.

  Research output: Book/ReportBook

 6. 2014
 7. Inramad skola: ramfaktorer, frames och analys av sociala interaktionsdynamiker i skolan

  Anders Persson, 2014, Vetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang: utbildningsvetenskaplig forskning vid Lunds universitet. Persson, A. & Johansson, R. (eds.). Helsingborg: Institutionen för utbildningsvetenskap, Lunds universitet, p. 391-412

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

 8. 2013
 9. Erving Goffman

  Anders Persson, 2013, Relationell socialpsykologi - klassiska och samtida teorier. Stenberg, H. & Isenberg, B. (eds.). Liber, p. 90-115

  Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter