Gåendes korsande av gata: gåendes situation på övergångsställe och gångpassage

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Denna rapport behandlar gåendes korsande av gator i tättbebyggt område. Det empiriska underlaget för rapporten kommer från fältstudier som utfördes vid fyra platser i Malmö samt från STRADA data. Utöver detta kopplas de empiriska resultaten till vetenskaplig litteratur om gåendes trafiksäkerhet. Resultaten visar att fotgängares korsandeolyckor i tättbebyggt område med svåra eller dödliga skador till följd kännetecknas av: 1) primärt äldre fotgängare som drabbas 2) inträffar ofta på bevakat eller markerat övergångsställe 3) inträffar ofta i de mer perifera delarna av staden med små fotgängarflöden. Fältstudierna på de fyra platserna (övergångställe, upphöjd och inte upphöjd gångpassage, genomgående gångbana) visade att andelen fordonsförare som väjer för korsande fotgängare är högst på övergångsstället (87%) och den genomgående gångbanan (81%). Därefter kom den upphöjda gångpassagen (51%). Vid den ej upphöjda gångpassagen var det endast 8% av fordonsförarna som väjde för en korsande fotgängare. Vid intervjuer med gående uppgav ca 20-25% att de inte visste vem som har väjningsplikt på den aktuella platsen. På den upphöjda gångpassagen trodde ca 40% att det var fordonet som har väjningsplikt. På de övriga platserna var gående mer korrekta i sin bedömning om vem som har väjningsplikt. Drygt 80% kände sig säkra när de korsade på övergångsstället medan motsvarande siffror för de båda gångpassagerna var ca 50%.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Transport Systems and Logistics

Keywords

  • Övergångsställen, Gående, Gångpassager, Väjning
Original languageSwedish
PublisherLunds universitet
Number of pages37
Volume292
Publication statusPublished - 2015
Publication categoryResearch

Publication series

Name
Volume292

Total downloads

No data available

Related projects

View all (1)