Genom lagen blir vi alla lika/olika

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

I Louis Althussers klassiska text "Ideologi och ideologiska statsapparater" är det lagens direkta tilltal som får exemplifiera begreppet interpellation. Genom lagen (och dess representanter i vardagen) görs vi inte bara lika, till medborgare. Vi interpelleras även till en mängd andra, särskiljande identiteter. För att kunna åtnjuta lagens skydd måste våra konkreta livsöden kodas om till abstrakta subjektskategorier. Effekten blir att vi samtidigt produceras som dessa subjekt. Våra identiteter formas av lagens tilltal.
Utifrån den samtida amerikanska samhällsteoretikern
Wendy Brown diskuteras i relation till Althusser hur lagen producerar sina subjekt. I fokus står lagfästa rättigheter
som syftar till att upphäva kvinnors underordning. Även om
rättigheterna skyddar så sker detta på bekostnad av lydnad, eftersom man måste besvara lagens anrop och låta sig formas av ordningen. Samtidigt innebär rättigheterna i sig
själva en underordning, eftersom de formar subjekten och hämmar deras potential att bli något annat, att överskrida
den nuvarande ordningens subjektskategorier. Går detta dilemma att undkomma? Eller är vi för alltid fångade i valet mellan att avstå skydd för att undgå subjektivering och att låta oss beskyddas av staten genom underordning?

Details

Authors
External organisations
  • External Organization - Unknown
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Law
  • Sociology (excluding Social Work, Social Psychology and Social Anthropology)

Keywords

  • statskunskap, Althusser, interpellation, Hobbes, vänstern, liberalism, moralism, politisk filosofi, samhällsvetenskap, politik, rättsvetenskap, sociologi, sociologiska institutionen
Original languageSwedish
Pages (from-to)28-37
JournalFronesis
Issue number14-15
Publication statusPublished - 2004
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo
Externally publishedYes

Total downloads

No data available