Genomförbarhetsstudie och modellering av vattenflöden och nivåer i Malmö Botaniska Trädgård

Research output: Working paper

Abstract

Föreliggande rapport sammanfattar arbetet med att uppskatta vattenbalanser genom hydrologisk simulering för Malmö Botaniska Trädgård i Lindängelund, Malmö.

Bedömning av maximalbehovet av bevattning inom biotopytorna visar på relativt små vattenflöden (totalt ca 6.2 l/s). Vid en antagen medelvattenhastighet om 10 cm/s (motsvarar ett lugnt flytande naturvattendrag) erhålls ett flöde på ca 80 l/s. Vattennivån över överfallskant vid detta flöde blir ca 8 cm. Vid lutande kanal borde vattendjupet variera mellan ca 42-46 cm för detta flöde. I sig innehåller ovanstående beräkningar många antaganden och osäkerheter som kan påverka resultaten. Speciellt påverkar växtlighet och stenformationer råheten i kanalerna som i sin tur påverkar bedömning av flöden och vattennivåer. Kanalsystemet är dessutom ganska komplicerat med krökar och variation i kanalsektion. Av denna anledning är det viktigt att utforma överfallen så att dessa är justerbara i höjdled även efter slutförandet av kanalsystemet.

Simulering med hydrologisk modell visar att vattenbehovet för Botaniska Trädgården uppgår till ca 44 000 m3/år för ett mycket torrt år motsvarande 100 års återkomstperiod. Beräkningarna antog att sjönivån +29 m inte bör underskridas. Används vatten från Söderslätt minskar vattenbehovet till ca 33 000 m3/år. Således visar beräkningarna att vattenbehovet även under mycket torra år är relativt begränsat. Upplagring av vatten under vinter, höst och vår minskar vattenbehovet ytterligare. Beräkningarna visar att hela bevattningsbehovet lätt kan täckas med upplagring av vatten under höst och vinter. Tillåts en vattenvariation på ca 1 m i sjön (t ex +28.5-+29.5 m) kan sannolikt hela bevattningsbehovet under ett torrt år täckas genom att använda vattenmagasinet i sjön (magasinet från +28.5 till + 29.5 m motsvarar ca 50 000 m3).

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Oceanography, Hydrology, Water Resources
Original languageSwedish
Place of PublicationDep. of Water Resour. Eng., Lund University
Number of pages48
Publication statusPublished - 2013 Jun 30
Publication categoryResearch