Genusperspektiv på yrkesmässiga relationer : omsorg i mans- och kvinnodominerade yrken

Research output: Book/ReportBook

Abstract

I denna bok har författaren anlagt ett genusperspektiv på yrkesmässiga relationer. I den teoretiska delen presenteras såväl traditionellt manliga som feministiska och kvinnovetenskapliga omsorgsteoretiker och filosofer. Hur de yrkesmässiga relationerna kan yttra sig i praktiken speglas genom vårdbiträden inom hemtjänst, distriktssköterskor, fastighetsansvariga i ett bostadsbolag och kvarterspoliser. I boken redogör författaren för de olika yrkesgruppernas uppfattningar om omsorg och vilka praktiska omsorgshandlingar de utför. Författaren ger även beskrivningar av hur en arbetsdag hos de olika yrkesgrupperna kan gestalta sig och vi får ta del av likheter och skillnader i manlig och kvinnlig samtalskultur.

Boken är avsedd för universitets- och högskoleutbildningar där det finns ett intresse för ett genusperspektiv och omsorgsrelationer. Den är särskilt lämplig för vård- och omsorgsutbildningar samt polisutbildningar men även andra sociala utbildningar där man har yrkesmässiga relationer till andra människor.

Details

Authors
  • Ingrid Nilsson Motevasel
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Social Work
Original languageSwedish
PublisherStudentlitteratur AB
ISBN (Print)91-44-01852-5
Publication statusPublished - 2002
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo