Gymnasiets laboratorionsundervisning i fysik–mellan tradition och ändrade styrdokument: Laboratory work in upper secondary physics teaching–between tradition and curriculum reform

Research output: Contribution to journalArticle

Abstract

Laborationer har lång tradition i fysikundervisningen och det finns många klassiska skolexperiment. Samtidigt påverkas laborationsundervisningen av reformer och teknikutveckling. I denna studie fick lärare på tre gymnasieskolor diskutera sin laborationsundervisning. Analysen baseras på händelselogik, där handling ses som intentionell och styrs av determinanterna: målsättning, förmåga, plikt och möjligheter. Studien ger insikt i hur olika faktorer påverkar lärares laborationsundervisning, och hur klassiska laborationer i fysikundervisningen både kan ha en given plats och utmanas av nya förutsättningar. Resultaten antyder att praxis och tradition är starkare påverkansfaktorer än styrdokument i lärares utformning av laborationsundervisningen, vilket delvis kan relateras till en avsaknad av fortbildning.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Educational Sciences
  • Other Physics Topics
Original languageSwedish
Pages (from-to)1-21
Number of pages21
JournalLUMAT: International Journal on Math, Science and Technology Education
Volume6
Issue number1
Publication statusPublished - 2018 Feb 8
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes