Hållbar samverkan? En fallstudie av samverkan i hållbar offentlig byggupphandling

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Offentlig upphandling spelar en central roll i samhällsplanering och stadsomvandlingsprojekt, där möjligheten att integrera hållbarhetshänsyn har kommit att uppmärksammas alltmer under de senaste decennierna. Bakgrunden till denna rapport härstammar ur projektet ”Samverkan och hållbarhetshänsyn i bygginköpsprocessen”, finansierat av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande) samt med samfinansiering från Miljöförvaltningen, Malmö stad.
Malmö stads stadsomvandlingsprojekt ”Hållbara Rosengård” utgör ett aktuellt exempel på en satsning där offentlig upphandling inom bl.a. byggentreprenader har använts som ett medel för att bidra till hållbar stadsutveckling. Denna rapport presenterar en fallstudie av ett specifikt byggprojekt som genomfördes inom ramen för Hållbara Rosengård och som inkluderade både sociala och miljömässiga hållbarhetskrav i upphandlingen. Rapporten redovisar och diskuterar några centrala empiriska resultat från denna studie, med särskilt fokus på offentlig-privat samverkan å ena sidan och beslutsprocesser och hållbarhetsincitament å andra sidan. Rapporten syftar härutöver till att identifiera några särskilt viktiga områden för fortsatt forskning och utveckling, och att vara till nytta för det fortsatta implementeringsarbetet gällande samverkan kring hållbar offentlig upphandling.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Other Social Sciences not elsewhere specified
  • Law and Society

Keywords

Original languageSwedish
Place of PublicationLund
PublisherSociology of Law, Lund University
Number of pages62
Volume1
ISBN (Print)978-91-7267-388-5
Publication statusPublished - 2016 Nov 30
Publication categoryResearch

Publication series

NameSociology of Law Research Report
PublisherSociology of Law, Lund University
Volume1
ISSN (Print)1404-1030

Related projects

Lina Wedin Hansson & Susanna Johansson

2011/06/082016/12/31

Project: Research

View all (1)