Halk- och fallolyckor, friktionskrav och balansförmåga

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{71c8051d33a14a1f90a9d3fecfd47129,
title = "Halk- och fallolyckor, friktionskrav och balansf{\"o}rm{\aa}ga",
abstract = "Syftet med detta projekt var att studera samspelet mellan friktion, balansf{\"o}rm{\aa}ga och halkrisker, samt att ta fram designrekommendationer f{\"o}r friktionskrav och halks{\"a}krare skor och underlag. Sex studier har utf{\"o}rts innefattande friktionsm{\"a}tningar av skor p{\aa} olika underlag och temperaturer, studier av st{\aa}ende balans och g{\aa}ng p{\aa} ramp med justerbar lutning samt fokusgruppintervjuer. Resultaten visar att vid arbete i rumstemperatur p{\aa} v{\aa}ta klinkergolv b{\"o}r skosulor av polyuretan anv{\"a}ndas d{\aa} de ger h{\"o}gre friktion, utomhus p{\aa} isigt underlag b{\"o}r skor med gummi eller latexsulor anv{\"a}ndas. Oavsett skosulans material och m{\"o}nster hade alla testade skor utom de dubbade mycket l{\aa}g friktion p{\aa} is med vatten. Mjukare material p{\aa} skosulor b{\"o}r anv{\"a}ndas i kyla. St{\aa}ende tester p{\aa} plan eller lutande balansplatta med tv{\aa} ytmaterial, takpapp och halt underlag, visade att mer friktion utnyttjades d{\aa} underlaget lutades. B{\aa}de underlagets lutning och friktion p{\aa}verkade balansf{\"o}rm{\aa}gan. Alla f{\"o}r{\"a}ndringar var tydligare f{\"o}r det hala underlaget, l{\aa}g friktion {\"a}r en riskfaktor f{\"o}r att tappa balansen, inte bara vid g{\aa}ng utan ocks{\aa} vid st{\aa}ende arbete. Intervjuerstudien visade att upplevda halkrisker var relaterade till hala och lutande underlag och/eller v{\aa}ta eller sn{\"o}iga skor. Kriterier f{\"o}r en halkfri vintersko var flexibilitet, komfort, multifunktionalitet, ergonomiskt design, individuell anpassning, stabilitet och g{\aa}ngs{\"a}kerhet samt anpassning till arbetssituation. Samband mellan friktionskrav och halkrisk p{\aa} en ramp med olika lutningsvinklar och ytmaterial visade att ju h{\"o}gre lutningsvinkel, dess h{\"o}gre halkrisk och h{\"o}gre friktionskrav vid g{\aa}ng ned{\aa}t p{\aa} b{\aa}de torr och v{\aa}t st{\aa}lpl{\aa}t. V{\aa}tt underlag och h{\"o}gre grad av lutning b{\"o}r undvikas. Ett linj{\"a}rt f{\"o}rh{\aa}llande har identifierats mellan friktionskrav och lutningsvinkel, d{\"a}r friktionskrav f{\"o}r olika lutningsvinklar kan f{\"o}ruts{\"a}gas. Ny kunskap om prevention av halk- och fallolyckor, utformning av halks{\"a}krare skor och arbetsplatser har erh{\aa}llits i projektet.",
author = "Chuansi Gao and Ingrid Svensson and Gunvor Gard and Amitava Halder and M{\aa}ns Magnusson",
note = "AFA Projekt (Dnr: 100026): Halk- och fallolyckor, friktionskrav och balansf{\"o}rm{\aa}ga",
year = "2013",
language = "svenska",
publisher = "AFA F{\"o}rs{\"a}kring",

}