Handledning för mätning och utvärdering av resfria möten

Research output: Book/ReportReport

Bibtex

@book{40e41609548045baad738f70fc7ead16,
title = "Handledning f{\"o}r m{\"a}tning och utv{\"a}rdering av resfria m{\"o}ten",
abstract = "Det resfria m{\"o}tet – v{\aa}rt s{\"a}tt att arbeta och tr{\"a}ffas utan att vara p{\aa} samma plats fysiskt – blir allt vanligare. Men vad blir effekterna och hur m{\"a}ter vi dessa? Med hj{\"a}lp av verktyg som telefonkonferenser, videokonferenser och datorst{\"o}dda m{\"o}tesverktyg sk{\"o}ter vi en allt st{\"o}rre del av v{\aa}r dagliga verksamhet. Organisationer inf{\"o}r och anv{\"a}nder resfria m{\"o}tesverktyg med en f{\"o}rhoppning att de ska medf{\"o}ra en m{\"a}ngd positiva effekter: besparingar i tid, resande och kostnader, minskad stress bland medarbetarna, {\"o}kad produktivitet, och i f{\"o}rl{\"a}ngningen {\"a}ven en minskad belastning p{\aa} milj{\"o}n. F{\"o}r att kunna f{\"o}lja upp om de {\"o}nskade effekterna faktiskt uppn{\aa}s har denna handledning tagits fram. Handledningen ger f{\"o}rslag p{\aa} hur anv{\"a}ndningen av resfria m{\"o}ten och effekterna d{\"a}rav m{\"a}ts, hur man kan tolka resultatet och f{\"o}rslag p{\aa} vad man kan g{\"o}ra f{\"o}r att f{\"o}rb{\"a}ttra resultatet.",
keywords = "Resfria m{\"o}ten, virtuella m{\"o}ten, e-m{\"o}ten, videokonferens, telefonm{\"o}te, samverkan, indikatorer, m{\"a}tning, tj{\"a}nsteresor, koldioxid, energi, stress, arbetsproduktivitet, effektivitet, personaloms{\"a}ttning",
author = "{Abrahamsson Lindeblad}, Peter and Yuliya Voytenko and Peter Arnfalk and Oksana Mont",
year = "2014",
language = "svenska",
publisher = "International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University",

}