Hantverksbryggerinäringens samverkan och betydelse för små och medelstora företags tillväxt på Gotland

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Abstrakt Hantverksbryggerinäringen på Gotland är särskilt vital och omtalad från ett nationellt perspektiv, men innehar inte desto mindre en betydande utvecklingspotential. Syftet med denna studie har varit att skapa en nulägesbild över samt identifiera och analysera nyckelaktörer i hantverksölens värdekedja på Gotland. Analysen stödjer sig på en internationell forskningsöversikt, Michael Porter’s värdekedjemodell och noggranna fältarbeten på Gotland. Analysen har vidare genomförts för att vidare kunna utveckla en behovslista och handlingsplan som underlättar och möjliggör för de gotländska hantverksbryggarna att ytterligare utveckla sin verksamhet och sina produkter samt bli en mer betydelsefull del av det gotländska näringslivet och dess turism- och besöksnäring. Två åtgärder lyser igenom. Den första är en möjlighet att koordinera logistik, transport och teknologianvändning på ett ekonomiskt och miljömässigt bättre sätt. För att detta ska låtas göras behöver hantverksbryggerinäringens transporter, kommunikationer och teknologi-utnyttjande kartläggas geografiskt genom geografiska informationssystem (GIS). Bryggerinäringens värdekedja behöver kartläggas och analyseras geografiskt för att hållbara affärsmodeller kring transporter, logistik och teknologi ska kunna tas fram. Den andra åtgärden är på längre sikt: etablerandet av en bryggerimötesplats som utgör ett regionalt (och på sikt nationellt) centrum för kunskapsdelning och skråmässigt praktiskt hantverkskunnande kring bryggandet av högkvalitativ öl.


Abstract The craft brewery industry on Gotland is particularly vital and well known in Sweden, but nonetheless holds significant development potential. The main purpose of this study has been to construct a situational awareness of the craft beer value chain on Gotland, and to identify its key actors. Furthermore, in order for the craft breweries to become a more prominent part of Gotland's business and tourism and visitor industry, different needs have been identified and analyzed. These needs have then been used to develop an action plan that in the long term can facilitate and enable Gotland's craft brewers to improve their processes and products. Furthermore, the analysis is based on an international research review, Michael Porter's value chain model and extensive field works on Gotland. The results show that two actions appear to be particularly important. The first is about the possibilities of coordinating and using logistics, transports and modern brewery technologies in a more economically beneficial and environmentally friendly way. An important initial part of the action plan is to map the craft brewery industry's transport, communication and technology utilization needs. This mapping is proposed to be carried out with Geographic Information Systems (GIS). Thus, the brewery industry's value chain needs to be analyzed geographically in order to develop sustainable business models that include transport, logistics and a sharing of expensive brewery equipment. The second action plan is more long-term and is about the establishment of a brewery meeting place which constitutes a regional (and in the long term national) center for knowledge sharing and practical craftsmanship about the brewing of high quality beer.

Details

Authors
Organisations
External organisations
  • Platspilot AB
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

Original languageSwedish
Place of PublicationDepartment of Human Geography
PublisherLund University
Commissioning bodySwedish Agency for Economic and Regional Growth
Number of pages29
ISBN (Electronic)978-91-7895-561-9
Publication statusPublished - 2020 May 31
Publication categoryResearch

Total downloads

No data available

Related projects

View all (1)