Har små och medelstora företag konkurrensfördelar av miljöledningssytem?

Research output: Book/ReportReport

Abstract

Denna undersökning, som är finansierad av NUTEK, besvarar frågan om små och medelstora företag har några konkurrensfördelar av ett standardiserat miljöledningssystem (ISO 14001). Som utgångspunkt för undersökningen har en djupintervju med 30 ISO 14001-certifierade små och medelstora företag i södra Sverige använts. Dessa resultat har sedan jämförts med en enkätundersökning som skickats till övriga mindre verksamheter i Sverige som är certifierade enligt ISO 14001. Till grund för kvantifieringen av eventuella konkurrensfördelar ligger närmare 80 direktintervjuer med kunder till de intervjuade företagen.

Möjligheterna för ett litet eller medelstort företag att göra besparingar som motsvarar vad systemet kostar att införa,är väldigt begränsade. En anledning är att sådana besparingar ofta kräver ytterligare investeringar i teknologi och processeffektiviseringar, vilket de mindre företagen har svårt att orka med i samband med en investering i ett miljöledningssystem. Mindre företag blir därigenom mera beroende av omvärlden,och kunder i ynnerhet, vad gäller att generera vinst från miljöledningssystemet.

Mindre företag erfordrar därför tydliga indikationer från marknaden att ett miljöledningssystem krävs,för att man skall säkerställa den investering som införandet av ett standardiserat miljöledningssystem medför. Kundintervjuerna har genom en beräkningsmodell lett till en ekonomisk uppskattning av vad ett miljöledningssystem kan antas vara värt för ett certifierat företag. När detta värde jämförs med kostnaden för att införa systemet, visar det sig att 56%av de intervjuade företagen har ett positivt resultat. Detta beror på att 61%av företagen behåller kunder medan 18%av dem erhållit nya kunder,helt eller delvis tack vare miljöledningssystemet. 85%av alla företag som besvarade enkätundersökningen ansåg att införandet av miljöledningssystemet lönade sig.

Details

Authors
  • Henrik Löfqvist
  • Jens Birkenheim
  • Kristofer Cook
  • Mikael Backman
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Social Sciences Interdisciplinary

Keywords

  • Environmental management systems, Small and medium sized enterprises
Original languageSwedish
Publisher[Publisher information missing]
Publication statusPublished - 2000
Publication categoryResearch

Publication series

Name
ISSN (Print)1650-1675