Haverier i social barnavård? : fem fallstudier

Research output: Book/ReportBook

Abstract

HAVERIER i social barnavård är lyckligtvis mycket ovanliga. I detta arbete analyseras
fem fall som alla vid någon tidpunkt har utvecklats på ett olyckligt sätt. De olika
fallen ger tillsammans en bred belysning av dilemmor och möjligheter i socialt och
psykiatriskt arbete med utsatta barn. Genom att analysera olika vändpunkter i fallen
diskuteras både haverier och god praktik. Läsaren kan själv ta ställning:
Vad är ett haveri? Hur kan haverier undvikas? Det finns också rikligt med stoff för
debatt kring barnets bästa, barns rättigheter, och mediernas och allmänhetens ansvar.

Boken har alla förutsättningar att engagera både den intresserade allmänheten och
journalister, liksom personer under utbildning eller fortbildning vid socialhögskolor,
psykiatriutbildningar och jurist- eller polishögskolor.

FALLSTUDIEN som metod har varit av avgörande betydelse inom hjärnforskningen och annan
medicinsk forskning. Inom samhällsvetenskaperna har den däremot varit försummad.
I denna bok illustreras olika angreppssätt genom fem olika typer av fall. Dessutom
presenteras teori kring fallstudier och berättande, liksom metodiska synpunkter på
fallstudien som forsknings- och utredningsmetod.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Social Work
Original languageSwedish
PublisherGothia, Centrum för utvärdering av socialt arbete (CUS)
ISBN (Print)91-7205-299-6
Publication statusPublished - 2001
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo