Head teachers cought in the middle or on top of things.

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingBook chapter

Abstract

I antologin In Tension between Organization and Profession diskuterar en rad svenska och skandinaviska forskare olika vardagsproblem som individer i offentlig verksamhet upplever. Varför tycks sjukfrånvaro och utbrändhet ständigt öka samtidigt som resurserna inom offentlig sektor blir allt mindre? Är det förresten en bild som stämmer?
I denna antologi sätts individen i centrum; det är individens roll i ett större kollektiv som undersöks. Nya organisationsstrukturer, teknologi och ledarskapsprofiler innebär att verksamheten inom offentlig sektor ständigt förändras. I relationen mellan individ och struktur uppstår spänningar.
Med exempel från så vitt skilda fält som lärare, poliser och sjuksköterskor illustrerar författarna vilken typ av konsekvenser dessa spänningar orsakar.

Details

Authors
  • Marie-Louise Österlind
  • Pamela Denicolo
  • Curt R Johansson
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Psychology
Original languageEnglish
Title of host publicationIn tension between organization and profession. Professionals in Nordic Public Service.
EditorsCarola Aili, Lars-Erik Nilsson, Lennart G Svensson, Pamela Denicolo
PublisherNordic Academic Press
Pages133-153
ISBN (Print)978-91-85509-02-7, 9185509027
Publication statusPublished - 2007
Publication categoryResearch
Peer-reviewedNo