Hur tvärprofessionellt arbete kan leda till förflyttning av läkares lojalitet

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

Data från en empirinära studie av tvärprofessionellt teamarbete på en intensivvårdsavdelning (IVA) visade att läkarnas huvudsakliga lojalitet flyttats från den egna professionen till teamen och avdelningen. Data insamlades med djupintervjuer, observationer och samtalsgrupper. I papret kommer vi att beskriva den bakomliggande förändringsprocess som genomförts på avdelningen. I förändringsprocessen arbetade man medvetet med att ta fram gemensamma värderingar för alla professioner på avdelningen, flyttade fokus från den enskilda individen och professionen till teamet, och införde en organisation där ledarskapet delades av alla professionskategorier. Traditionellt beskrivs basen för lojalitet och identitet som primärt tillhörande den egna professionen. Vi kommer således att diskutera den förflyttning av tillhörighet som verkar kunna uppstå när läkare ingår i engagerat flerprofessionellt teamarbete. Bland annat verkar ökad tillit till medarbetarna vara en av de avgörande faktorerna för denna förflyttning till teamidentitet och lojalitet.

Details

Authors
Organisations
Research areas and keywords

Subject classification (UKÄ) – MANDATORY

  • Social Sciences
Original languageSwedish
Number of pages1
Publication statusPublished - 2016 Oct 27
Publication categoryResearch
Peer-reviewedYes
EventNORDPRO - Socialhögskolan, Lund, Sweden
Duration: 2016 Oct 272016 Nov 28
Conference number: 10
http://www.soch.lu.se/nordpro-2016/nordpro-konferensen-2016

Conference

ConferenceNORDPRO
Abbreviated titleNORDPRO
CountrySweden
CityLund
Period2016/10/272016/11/28
Internet address